fredag den 4. marts 2016

Debatten i Galicien om de gamle - nu fjernede pilgrimssten fortsætter.

Den lokale galiciske forening Bloque Nacionalista Galego kræver nu de "gamle" kilometersten, der har stået på Camino Frances de seneste godt 30 år stillet op igen. Stenene har stor historisk værdi, hedder det. Og Galiciens lokaleregering har behandlet stenene med "mangelende respekt". Den galiciske lokalregering har det seneste halve år fjernet de kendte kilometer- og vejvisersten, der på spansk hedder: Los antiguos monolitos del Camino Francés. Stenene skal erstates af nye, hvor kilometerangivelserne er mere korrekte.
Flere af de gamle sten var i øvrigt i en ikke særlig god forfatning. Bl.a. har souvenir-samleren flere steder slået den kendte muslingeskal af.
Men debatten kører altså stadig. Bloque Nacionalista Galego har i flere indlæg og i diverse klager vedlagt fotografier, som det I kan se her (kopieret fra Mundicamino), samlet en del opmærksomhed og opbakning. Spørgsmålet er, om lokalregeringen begynder at samle de mere eller mindre smadrede sten op og sætte dem på plads igen. Lokalregeringen har lovet, at afmærkningen på stien er helt i top i god tid inden pilgrimssæsonen for alvor begynder, og der daglig vil være flere hundrede pilgrimme på hver etape på Camino Frances.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar