søndag den 30. april 2023

Bagagetransport på Caminoen 2023

Der er flere muligheder for bagagetransport på Camino Frances og Camino Portugues. Herunder en liste, som ovenikøbet ikke er fyldestgørende.

Jeg er ikke sikker på, at jeg kan klare turen til Santiago med rygsæk på hver eneste dag. Kan man få transporteret bagagen (rygsækken) fra sted til sted, lyder spørgsmålet. Og svaret er Ja, der er endda flere selskaber at vælge imellem. Nederst et udpluk, som jeg har fundet frem til, og bemærk, at nogle servicere flere ruter, andre har specialiseret sig i en af dem eller en bestemt stækning.

NB: Jeg har kun selv prøvet rygsæktransport på een etape af Camino France (ikke andre ruter eller etaper), så jeg har ingen erfaringer fra andre steder. Ligesom jeg kun har prøvet et eneste selskab (Jacotrans), og  derfor ikke erfaringer med nogle af de andre. ALTSÅ her kun en liste. I må selv prøve jer frem, men først min egen oplevelse.

Her i år i marts i år på Camino Frances mellem Villafranca de Bierzo og o Cebreiro, som jeg har gået næsten et utal af gange, så højdekurven lidt for anstrengende ud for mine gamle knæ - Også selvom man som undertegnede går ad cykelruten det mindre stykke op mod La Faba (og drejer ind på selve Caminoen ved la Faba igen) for at "flade ruten lidt ud". Alle gode/dårlige undskyldninger for rygsæktransport var altså på plads.  OG det var meget nemt: 

På overnatningsstedet i Villa Franca fik jeg udleveret kuvert til Jacotrans. Heri blev lagt 7 euro i kontanter. Udenpå på kuverten, der blev bundet fast i toppen af rygsækken, skrev jeg navnet på en butik med overnatningssted i o Cebreio. Mit overnatningssted i Villafranca ringede til Jacotrans uden besvær. Rygsækken blev stillet i gangen om morgenen. Og da jeg senere på dagen ankom i forholdvis fin form op ad bjerget efter 28 km med en stigning på over 800 meter, hvoraf de sidste 700 er ret så stejle, kunne jeg uden besvær hente min rygsæk, hvor jeg havde ønsket det. Det var meget nemt. Men som sagt: Ingen garanti til andre. Personligt gør jeg det gerne en gang til, hvis jeg får brug for det.

Her en ufyldestgørende liste med rygsæktransport: 

https://www.elcaminoconcorreos.com/en/rucksack-transfer

https://www.jacotrans.es/tag/backpack-transport-in-the-camino-de-santiago/

https://caminofacil.net/en/

https://tuitrans.com/?lang=en

https://www.expressbourricot.com/luggage-transport/

 onsdag den 19. april 2023

Camino Olvidado - "Den glemte rute"

Flere og flere "alternativ-ruter" til Camino Frances bliver i disse år (re)etableret i Spanien. En af dem, der sammen med Camino Invierno, ser ud til at få en del succes, er Camino Olvidado, der reelt går parallelt med Camino Frances fra - primært - Bilbao med endemål Villa Franca del Bierzo(Congosto to Ponferrada) på Camino Frances. Det er også muligt at gå fra Pamplona.

Camino Olvidado - af nogle kaldt den glemte rute - skulle have været en af de første pilgrimsveje fra Frankrig mod Santiago sammen med Camino Primitivo og Camino del Norte. Den blev etableret allerede i 900-tallet og fungerede som en af de primære ruter  indtil Camino Frances tog over i 1200-tallet,  hvor det muslimske styre (den muslimske besættelse) af Spanien blev presset mere mod syd.

Der er lavet en hjemmeside, der alene omhandler Camino Olvidado. den kan ses her:

https://www.caminoolvidado.com/  Bemærk, at der også er en engelsk udgave. 

gronze.com har også beskrevet ruten: https://www.gronze.com/camino-viejo-santiago

Men som med de andre "nye" reetablerede pilgrimsveje i Spanien er der stadig et problem: Overnatning.

En engslskskrivende pilgrim, der kalder sig Sitka-pilgrim har på den engelsksprogede Santiagohjemmeside(Forum) www.caminodesantiago.me skrevet en Caminodagbog med overnatningssteder undervejs. den kan læses her:

https://www.caminodesantiago.me/community/threads/walking-the-olvidado-a-solo-pilgrims-experience-and-accommodations-guide.78079/

Det er altså muligt at kombinere Camino Olvidado med Camino Invierno og kun lige "kysse" Camino Frances undervejs med start i Bilbabo på Camino del Norte (eller i Pamplona). 


torsdag den 13. april 2023

Advarsel om "forkerte" gule pile i Pyrenæerne

Skal du på Camino Frances fra Saint Jean Pied de Port og videre over Pyrenæerne til Roncesvalles i nærmeste fremtid, så læs her:

I følge flere spanske nyhedsmedier har Guardia Civil (Politiet) måtte hjælpe  en del  Santiagopilgrimme tilbage på rette vej på anden etape ad Camino Frances mellem Roncesvalles og Zubiri. Det skyldes, at ukendte skulle have lavet falske/forkerte gule pile, så pilgrimmene i den lille by Burguete små 3 km efter Roncesvalles, er fortsat ad landevejen N -135 i stedet for at  dreje af til højre mellem nogle huse og videre ned ad en natursti mod Espinal. 

Jeg vil herunder forsøge at forklare dig, hvordan pilgrimsstien-Camino Frances går de første kilometer efter Roncesvalles, men først et link til en artikel i Diario de Navarra fra den 10. april her:  https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/sanguesa-merindad/2023/04/10/auxiliado-viscarret-peregrino-realizaba-el-camino-santiago-descalzo-564560-1010.html

1) Det drejer sig om 2. etape af Camino Frances ( se eventuelt her på gronze.com  https://www.gronze.com/etapa/roncesvalles-orreaga/zubiri ) på det første stykke lige efter klostreret i Roncesvalles, hvor de fleste pilgrimme overnatter.

2) I klostret/herberget er der som regel hollandske frivillige, der taler udmærket engelsk, så første råd er: Spørg dem.

3) Den afmærkede sti på 2. etape går på siden til højre/langs N-vej 135 fra Roncesvalles til den mindre by Burguette, der øvrigt har flere barer og overnatningssteder. Når man går ind i byen skifter den rigtige afmærkning lidt, idet der er sat fliser med muslingeskaller lidt højt op på husene, der viser hvad vej man skal gå. Så man skal lige vende sig til en lidt anden afmærkning, der måske kan forvirre nogen. Hvordan de forkerte anbragte gule pile, som Guardia Civil nu forsøger at fjerne, ser ud, og hvordan de er lavet, ved jeg ikke noget om. Jeg har ikke set dem.

4) Der er flere steder i Pyrenæerne - bl.a. i området omkring Burguette , hvor mobil/telefondækningen ind imellem falder ud, og det skulle have givet flere pilgrimme problemer.

5) Men hvis du følger stien og afmærkningen, skal du altså ind gennem "hovedgaden" i Burguette, hvor du på et tidspunkt skal dreje skarpt til højre og gå mellem nogle huse og ned på en natursti. Hvis du passerer Casa Rural Don Jauregui de Burguete, har du gået for langt. Pilgrimsvejen går til højre ad en lille vej mellem to huse under 100 meter før omtalte Casa Rural.

6) Kommer du til at gå lige ud ad N-135 - altså væk fra pilgrimsvejen -  er skaden ikke større end, at du kan fortsætte, til du når Camingpladsen ( den hedder: Urrobi), og straks efter Campingpladsen drejer landevejen N - 135 til højre mod Espinal, hvor du igen møder afmærkningen og/eller de gule pile.  Der er - som jeg husker det - ca 2 til 2½ km til Campingpladsen og derfra ca det samme til Espinal. Jeg gik selv bevidst den vej i april 2018, fordi naturstien mellem Burguette og Espinal stod under vand, så det var helt umuligt at gå tørskoet ad stien. De, der gjorde det, fik i stor udstrækning vabler. Det er selvfølgelig aldrig rart at gå ad en N-vej, men N - 135 er på dette stykke ikke så trafikeret.  Jeg havde i 2018 ingen problemer med at finde vej ad N-135 og følge den i et skarpt højresving mod Espinal. Men jeg har selvfølgelig også passeret Pyrenæerne og Roncesvalles efterhånden en hel del gange og føler, at jeg kender vejene der.

7) Jeg kan forstå på diverse beretninger på pilgrimhjemmesider og i spanske aviser, at det er på N-135 efter Burguette, at Gardia Civil samler pilgrimme op, som er faret vild, og som ikke har mobildækning, og derfor ikke ved, hvad vej de skal gå. Gardia Civil kører dem derefter til den afmærkede sti. 

Men som skrevet ovenfor: I klosterherberget i Roncesvalles må de vide besked, så er du i tvivl, må du kunne spørge der.


onsdag den 12. april 2023

Det er nemt at skifte Camino undervejs

Du kan "hoppe rundt" mellem de forskellige Caminoruter, som det passer dig. Pilgrimspasset er det samme, og du behøver ikke noget nyt, lyder svaret til flere spørgere, der er lidt bekymrede for, om der er for "mange" pilgrimme på Camino Frances.  

Der er tydeligvis en del læsere af jakobsvejen.dk, der netop nu planlægger en tur ad "Caminoen" i Spanien. Og det er korrekt, at der på det seneste har været mange artikler på diverse pilgrimshjemmesider - også jakobsvejen.dk , ligesom flere læser på engelsksprogede hjemmesider om det store antal pilgrimme, der begynder ca 100 til 120 km før Santiago. Nogle danske Santiagopilgrimme har endda givet udtryk for utilfredshed med de mange, herunder mange unge, pilgrimme, der begynder i Sarria".  Derfor spørgsmålet: Hvor svært er det at skifte rute undervejs ?

Her først lige lidt facts om antallet af pilgrimme i Spanien: 

1) Der er væsentlig flere pilgrimme på sidste del af Camino Frances (fra Sarria), end der nogensinde har været før. Men der går faktisk pt. lidt færre pilgrimme fra Saint Jean Pied de Port end i 2019;  altså lige før Coronaen. Men det vil næppe kunne mærkes i "højsæsonen" for vandring over Pyrenæerne, der formentlig i år stadig vil være ultimo april og hele maj, samt september til primo oktober, hvor flere hundrede passerer Pyrenæerne dagligt. 

2) På Camino Portugues er der stadig forholdsvis få pilgrimme, der begynder deres tur i Lissabon, men efter Porto stiger antallet af pilgrimme nærmest eksplosivt fra etape til etape til Tui, hvor "folkevandringen" begynder. 

3) Næppe helt så mange, men dog en del begynder i Lugo, Ferrol/A Coruna, Ourense eller i Vigo (kystruten).

Og så til muligheden for at skifte undervejs, hvis man er nervøs for en manglende seng at sove i eller simpelthen gerne vil undgå den store strøm fra Sarria. 

a) Man skal være opmærksom på at service; hvilket vil sige alt fra åbne barer, pausemuligheder, overnatningssteder (herunder mulighed for korte etaper) samt kirkelig betjening (daglige pilgrimsmesser) hænger nøje sammen med antallet af pilgrimme, og derfor er langt størst på Camino Frances efterfulgt af Camino Portugues (Centralruten fra Porto) end på de øvrige ruter.  Undertegnedes efterårstur i 2022 var netop hop fra rute til rute. Jeg begyndte midt på Via de la Plata og gik til Astorga, herefter to etaper ad Camino Frances med efterfølgende skift til Camino Invierno med indgang til Santiago ad Camino Sanabres. Og jeg brugte mere tid på overvejelser omkring dagsetapers længde, mulighed for overnatning, planlægning af pauser o. lign. end på Camino Frances, hvor der stort set "altid" er en bar og et overnatningssted, når man har brug for det.

b) Der er ingen problem i at begynde på Camino Frances i Saint Jean Pied de Port og skifte til f.eks. San Salvador/Camino Primitivo i Leon, men pilgrimsvejen til Santiago bliver væsentlig længere. Men både San Salvador og Primitivo kan varmt anbefales.

c) Det er f.eks. også muligt at skifte fra Camino Frances til Camino Invierno i Ponferrada og ramme sidste del af Via de la Plata/Camino Sanabres i A Laxe, hvorfra der er både overnatning og afmærket de sidste ca 48 km til Santiago. 

Du kan gå ind på www.gronze.com se deres oversigtskort og sammensætte din rute akkurat som det passer dig. Gronze.com har ovenikøbet skrevet en artikel om Sariafobi:  https://www.gronze.com/articulos/sarriafobia-evitacion-tramo-sarria-santiago-28239

og Gronze.com-journalisten Anton Pombo har givet anvisninger på, hvordan man kan komme fra Sarria til Monteforte de Lemos på Camino Invierno og fortsætte sin pilgrimsvandring derfra ad vinterruten uden om de mange gruppepilgrimsvandringer fra Sarria til Santiago:

https://www.gronze.com/articulos/bypass-sarria-monforte-una-llegada-tranquila-santiago-27181

Og til slut: Undertegnede synes faktisk, at der er noget festligt og livsbekræftende over de mange ungdomsgrupper, der går fra Sarria og fylder kirkerne undervejs. Så herfra ingen Sariafobi. Her et foto fra min tidlige forårstur i marts i år ad Camino Frances, hvor ungdomsgrupperne også prægede Caminoen efter Sarria, samt pilgrimesserne i Katedralen, hvor det store røgelseskar; Botafomeiro, svingede til bl.a. stor glæde for de unge, der i modsætning til mange "voksne/ældre" pilgrimme blev siddende under svingningen så alle kunne se:


torsdag den 6. april 2023

Antallet af Santgiagopilgrimme stiger fortsat

I første kvartal i år  kom der 19.185 pilgrimme ind til Santiago, deraf 104 danskere.

Her i starten af året har der aldrig gået så mange pilgrimme på stierne mod Santiago i de kolde måneder, som nu. Antallet er over 1/3 større end i 2019 (året før Coronaen). Det blev til tæt på 20.000 pilgrimme på de første måneder af året i år, og heraf var over halvdelen Spaniere. Af de 19.185 pilgrimme, der nåede Santiago, i første kvartal, havde lidt over halvdelen, 9.835 kun gået fra Sarria ( 7.565), samt Tui og Ferrol - altså kun omkring godt 100 km. Undertegnede oplevede selv i her i slutningen af marts i år på Camino Frances, hvordan antallet af pilgrimme steg eksplosivt i Sarria.  1.863 af kvartalets pilgrimme begyndte deres tur i Oporto - enten langs kystruten eller centralruten, mens "kun" 733 begyndte i Saint Jean Pied de Port - mange af dem i sne i bjergene ved Pyrenæerne. Da undertegnede i sidste halvdel af marts passerede Jernkorset (Foncebadon, Cota Maxima (1.505 meters højde) og o Cebreiro (1.300 meters højde) var det sol, men koldt, om dagen, og frost om natten.

Der går også danskere - om end forholdsvis få - i Spanien om vinteren. I første kvartal blev det til 104, og undertegnede hørte ikke dansk tale undervejs ( med undtagelse fra min medpilgrim) på denne tidlige forårstur. De 104 danskere i år skal ses i forhold til, at der i hele 2022 kom 2.859 danskere (ny rekord) ind til Santiago og bad om et Compostella (en slags bevis for veloverstået pilgrimsfærd, der udstedes af Katedralen i Santiago ;altså Den katolske Kirke), hvilket - måske - viser, at antallet af danske pilgrimme vil stige væsentligt senere på året.

Det forlyder - iøvrigt- på diverse pilgrimshjemmesider, at en større del af ankomne pilgrimme ikke længere går på pilgrimskontoret og beder om et Compostella ved ankomsten til Santiago. Jeg gik ikke selv på pilgrimskontoret og bad om et Compostela efter min tidlige forårstur af Den portugisiske Kystrute i fjor. Men i år var jeg der igen, og det er blevet nemmere -  der står en maskine i porten til Pilgrimskontoret, hvor pilgrimmen kan taste alle facts ind. Derefter udspyder maskinen et nummer til køen til de frivillige ved skranken, hvor en maskine nu trykker Compostellaet med navn og det hele.

NB: Og en lille opdatering her påskelørdag, den 8. April. I går på Langfredag , kom der 3.053 pilgrimme ind til Katedralen og fik et compostella. I 2019 blev det til 2.219 Langfredag. Så stigningen i antallet af Santiagopilgrimme fortsætter med at stige eksplosivt.


Her et lidt anderledes foto fra forårsturen i år, hvor en af de mange beboede storkereder fortæller, hvilken årstid, vi har.

søndag den 2. april 2023

Messer i Santiago er noget særligt

I marts begyndte antallet af pilgrimme, der ankommer til Santiago, at stige kraftigt, og det betyder også flere kirkelige tilbud - ikke mindst messer. De vil i løbet af sommerhalvåret  blive på flere forskellige sprog, og de er sammen med de mange nationaliteter i byen med til at gøre Santiago til noget særligt.  Her nederst en "reklame" for Father Manuel og hans engelske messe.

Ultimo marts kom jeg til Santiago på min første spanske pilgrimsvandring i år - i  ugen op til "den hellige uge" - i Danmark ofte kaldt den stille uge - fra Palmesøndag til og med Påskenat og Påskedag. Der var rigtig mange spanske skoleklasser på pilgrimstur - primært fra Sarria til Santiago, hvilket satte sit præg på såvel de sidste 5 etaper af Camino Frances, som Santiago efter ankomsten, samt de store pilgrimsmesser i katedralen, der i stor udstrækning blev holdt på ungdommens præmisser -  Og Botafumeiro, som det store røgelskar i Katedralen hededer, var selvfølgelig i brug. (Her et foto fra den 29. marts)


Men ved siden af de store og ofte lidt støjende kirkelige begivenheder i Santiago er der mange mere intime hellige messer - på flere forskellige sprog, dog ikke dansk  - , hvor der er mulighed for ro og omtanke. Tid og Sted kan man få informationer om på Pilgrimscentret i Rúa Carretas nr. 33. Samme sted er der et lille pilgrimskapel, hvor der hver dag ( pt. kl. 10.30 ) læses messe på engelsk af den meget karismatiske præst, father Manuel (af engelsktalende kaldt Manny), der er god til at samle engelsktalende pilgrimme efter endt pilgrimsvandring under sloganet: Det er først efter din tur til Santiago, at den egentlige "pilgrimsvandring" begynder.  Bagefter er der cafe-besøg for de af messedeltagerne, der har lyst til en uformel snak, efterfølgende (Her et foto fra den 30. marts i år)