Hvorfor går vi til Santiago ?

Hvorfor går vi/ gik de til Sankt Jakobs grav/ Og hvordan opstod pilgrimstanken ?

Allerede kort tid efter Jesu korsfæstelse og opstandelse, begynder kristne at tage til Jerusalem for at se, hvor mesteren/Guds søn selv har levet og undervist.
Da kejser Konstantins mor, Helena, ca. 325 finder Kristi grav, og der opføres en gravkirke på stedet, tager pilgrimsvandringen for alvor fart. Jerusalem, hvor Vor Herre Jesus Kristus blev henrettet og opstod igen, bliver pilgrimsmålet.

Rom, der stadig er centrum for kirkens ledelse, er i starten ikke noget stort pilgrimsted. Vi ved, at Kong Ethelbert af Kent sender den første gruppe ( kendte) Romer-pilgrimme af den  gamle romervej  AD 43 i år 596, hvor de året efter modtages af  pave Gregor den Store i Rom. Pilgrimsvandring i almindelighed i selve Europa kendes ikke i stor stil.
Men i 638 ændres pilgrimshistorien væsentligt. Jerusalem bliver indtaget af muslimer. Det bliver langt sværere at rejse dertil. Og  herefter bliver først og fremmest Rom, der huser ikke alene apostlene Peters og Paulus grave, men også mange andre martyrer,  endemålet for mange pilgrimsrejser. Skikken med at bede ved helgeners grave breder sig dog hurtigt, og nye pilgrimsteder kan tælles i tusindvis.  Og for de pilgrimme, der i deres hjerter angrede synder, forbrydelser eller andre dårlige gerninger, var der aflad at hente ved at drage til diverse helgengrave. De vigtigste - udover Jerusalem - blev i middelalderen Rom med Peters og Paulus grave, samt Santiago, hvor apostlen Jakobs rester ligger.
                                               Hvem er Sankt Jakob ?

Jakob var en af de 12 apostle, der fulgte Jesus. Han fik tilnavnet "den ældre " i modsætning til den anden apostel Jakob, der fik tilnavnet "den yngre".  Jakob den ældre var storebroder til evangelisten Johannes, som han havde en fiskerbåd sammen med, da Jesus kaldte dem begge til at følge sig.
Efter Jesus død og opstandelse bliver Jakob en af lederne af den kristne urmenighed i  Jerusalem. Fra apostelgerningerne ved vi, at han blev henrettet ved halshugning i år 44 på kong Herodes Agrippa den Førstes ordre.


Herefter er der mindst 2 historier om hans videre skæbne:
1) Apostlen Jakob skulle efter Kristi korsfæstelse og opstandelse være draget til Spanien for at missionere. Efter hans henrettelse i Jerusalem tager nogle af hans disciple hans legeme og fragter det på et skib til Spanien.
I 600 tallet begynder, der at opstå historier om, at han skulle være begravet i Spanien, og at hans grav skulle være dækket af musklingeskaller, fordi kisten har været en tur i vandet på vejen dertil.
Hans grav bliver fundet under lysende stjerner (der af navnet Santiago de Compostela) af en eremit i starten af 800-tallet.. Da det kommer Austuriens konge, den kristne Alfonso, for øre, lader han et kapel bygge, hvor graven er fundet.  I ca. 835 drager han selv med flere af sine mænd den direkte vej fra hovedstaden, Oviedo, til graven midt i et uvejsomt område i Galicien. I dag kendt som pilgrimsruten Camino Primitivo. Kong Alfonso står ligeledes bag den første større kirke på stedet. Og langsomt begynder pilgrimmene at valfarte til Sankt Jakobs grav. Det er på det tidspunkt kun Austrien i det nordvestlige hjørne af Den iberiske Halvø, der ikke er erobret og styret af muslimer.

2) Jakob er den første af Jesu disciple med undtagelse af Judas, der dør. Men allerede inden - efter steningen af den første martyr, Stephan, begynder den kristne ur menighed i Jerusalem at ære de døde. Der bygges en kirke/kapel, hvor Jakob bliver begravet. Kirken bliver ødelagt ved persernes angreb på Jerusalem ca. år 600. Kristne ønsker at redde Sankt Jakobs jordiske rester og bringer dem derfor væk fra det uroprægede område og sejler ham til Spanien, hvor hans rester placeres i Sevilla. Da maurerne/muslimerne i 718 går i land i Spanien frygter de kristne igen for Sankt Jakobs relikvier , og de flytter derfor hans kiste til Galicien, hvor den så for alvor begynder at blive et nyt kristen pilgrimcentrum i 800-tallet.  I dag ligger den armenske Sankt Jakobs kirke i Jerusalem der, hvor apostlen Jakob oprindelig skulle være blevet begravet.

Apostlen Jakobs grav i Santiago blev meget hurtigt et utroligt populært pilgrimsmål. Og det er fascinerende for en del af de mange tusinde nutidige pilgrimme, at der er gået pilgrimme til Santiago hvert evigt eneste år i nu snart 1.200 år.