søndag den 19. januar 2020

Kystruten Camino Portugues: Færgetider

Der er nu fast færgefart eller taxibåd, der sikrer at pilgrimme på Camino Portugués de la Costa, kan blive langs kysten over grænsen mellem Portugal og Spanien.
Den hurtigst voksende pilgrimsrute i antallet af pilgrimme er uden tvivl Camino Portugués de la Costa (Den portugisiske kystrute). Ruten er også blevet populær for danske pilgrimme, derfor spørges der nu om færgemuligheder mellem Portugal og Soanien. Ruten krydser nermlig grænsen mellem Portugal og Spanien ved Caminha, hvor fjorden/floden Minho løber ud i havet. Der er nu fast færgeforbindelse mellem de to lande fra Caminha til havnen før A Guarda.
Du får herunder hjemmesideadresserne fra henholdvis Portugal-siden og Spanien-siden, men bemærk to vigtige info omkring afgangstider og sejlads. 1) Der er en times tidsforskel mellem Portugal og Spanien. Og 2)Færgen sejler ikke ved Ebbe - altså lavvande, hvor den ville gå på grund, hvis den forsøgte.
I Pilgrimshøjsæsonen går den første færge fra Caminha kl 9.00 (Portugisisk tid) og sejler derefter hver halve time indtil kl. 18.00 (Portugisisk tid) Det betyder, at færgen fra den spanske side sejler mellem 10,30 og sidste daglige færge kl. 19,30 spansk tid.
Her hjemmesiderne (Portugisisk):https://www.cm-caminha.pt/pages/1079
Spansk: https://www.turismoaguarda.es/en/horarios-ferry/
Og NB: Skulle det glippe med færgen, sejler portugiske Mario dig gerne over, helst sammen med andre pilgrimme, du kan ringe til ham på telefon +351 963 416 259 . Eller spørge i baren lige ved færgeafgangen, der kender de Mario og ved besked med det hele. ( På billedet er Mario ved at fylde sin lille taxabåd med pilgrimme for knapt et år siden. Den gang kostede en tur over grænsen 5 euro)
Undertegnede gik ruten langs kysten fra Lufthavnen lige nord for Porto i fjor (2019). Du kan læse min lille pilgrimsdagbog her: http://www.jakobsvejen.dk/2019/04/caminho-portugues-da-costa-og-variante.html

torsdag den 16. januar 2020

Ny rekord: 2.615 danske santiagopilgrimme i 2019

Intet tyder på en stagnation i interessen for pilgrimsvandring. Der bliver stadig flere pilgrimme på stierne, og de fleste der går til Santiago er nu kvinder.
Det samlede antal pilgrimme, der henvendte/meldte sig på pilgrimskontoret i Santiago i 2019 er nu opgjort til 347.578, hvilket er godt 20.000 eller ca 6 % mere end året før (2018).
Deraf var 177.801 kvinder og 169.777 mænd, hvilket øger kvindernes forspring til mændene en smule i forhold til 2018, hvor der for første gang siden statistikken blev lavet, var flere kvindelige santiagopilgrimme end mænd.
Motiv: Antallet af pilgrimme, der går primært af religiøse grunde stiger også hvert år, selvom den procentvise andel først faldt og siden er stagneret gennem årerne.
Primært religiøst motiv: 140.110
En blanding af religiøst, kulturelt m.m. : 169.314
Ikke-religiøs: 38.154
Der er altså intet i den årlige statistik fra pilgrimskontoret i Santiago, der antyder, at pilgrimstrenden er for nedadgående tværtimod. De andre steder, hvor pilgrimmene melder sig efter endt pilgrimsfærd, bl.a. Asssi og Rom, har ikke nær så gode statistikker, men her meldes også om en stærkt stigende interesse. I Assisi har "de lovet mig" en mere fyldestgørende statistik senere. Når den dukker op, vil der kommer mere her på jakobsvejen.dk.
Og motiverne for at gå til Santiago har rent procentvis ligget nogenlunde fast de senere år, med 40 procent, der går primært af religiøse grunde, 58 til 60 procent, der angiver blandede motiver, herunder religiøse, og 10-12 procent, der angiver ikke-religiøse motiver til pilgrimsvandring.
Danskere på Caminoen: Det årlige antal af danske santiagopilgrimme har samlet været kraftigt stigende de seneste ti år, dog med fald til stagnation de seneste år for igen at slå en ny, men lille rekord i 2019. Her de seneste ti års tal for danske Santiagopilgrimme.
2010: 980; 2011: 1.644; 2012: 1.682: 2013: 1.757; 2014: 1.741; 2015: 2.160; 2016: 2.595; I 2017 faldt antallet til 2.273 for første gang for at stige i 2018 til præcis 2.500, og i fjor blev rekorden fra 2016 så slået med 15 til 2.610.
Pilgrimsvandring er ikke længere et europæisk fænomen, der kom i fjor 179 forskellige nationaliteter fra FNs 193 medlemslande ind til Santiago.
Og her toppen af nationalitetslisten.
1)Spanien 146.350
2)Italien 28.749
3)Tyskland 26.167
4)USA 20.652
5)Portugal 17.450
6)Frankrig 9.248
7)UK 9.132
8)dkorea 8.224
9)Irland 6.826
10)Brasilien 6.025
11)Australien 5.301
12)Canada 5.279
13)Polen 4.874
14)Holland 4.195
15)Mexico 4.091
16)Argentinina 2.954
17)Danmark 2.610
18)Rusland 2.605
19)Tjekkiet 2.494
20)Belgien 2.335
21)Columbia 2.313
22)Østrig 2.136
Aldersfordeling:
Under 30 år: 92.970
Mellem 30 og 60 år: 189.505
Over 60 år: 65.103

tirsdag den 14. januar 2020

Pilgrimstræf, fredag den 6. marts i Hellerup

En mindre gruppe veteranpilgrimme arrangerer pilgrimstræf forår og efterår for såvel kommende pilgrimme som de mere erfarne.
Pilgrimssæsonen - forstået som den del af året, hvor der er flest pilgrimme på stierne - nærmer sig. Her på Jakobsvejen.dk ses det ikke mindst af en næsten eksplosiv stigning i antallet af besøg, men også på spørgsmål til jakobsvejen@gmail.com. For de pilgrimme, der synes, at det er givende at udveksle erfaringer med andre pilgrimme, er forårets pilgrimstræf måske en ide. Det er en mindre uformel gruppe veteranpilgrimme, primært med katolsk baggrund, der de seneste 5-6 år har mødtes til pilgrimstræf to gange årligt i Det storkøbenhavnske Område. Træffene er åbne for alle, uanset om man er katolik eller ej, hvilket også pilgrimme med forskellig baggrund; folkekirkelig, muslimsk, ikke-religiøse har gjort brug af. Det er skiftende katolske kirker, der har stillet lokaler til rådighed, hvilket også er tilfældet ved næste træf, der finder sted,
fredag, den 6. marts i Sankt Therese Kirke, Bernstorffsvej 56, 2900 Hellerup,
der ligger i gåafstand fra Hellerup Station. Møderne har igennem årene fået en nogenlunde fast form. Man mødes til messetid i kirken. Denne gang kl. 16,30 (Bemærk klokkeslettet, der er en ½ time tidligere end de andre træf), efter messen ved ca 17-17,15 tiden fortsætter mødet i menighedssalen, hvor man plejer at have et lille oplæg om et pilgrimsemne, som f.eks Pilgrimsveje i Spanien eller andre steder; Min første pilgrimsfærd eller Livet som frivillig på et herberg. Derefter er der på bedste pilgrimsvis fællesspisning og fri snak og erfaringsudveksling om alle mulige pilgrimsemner. Der er endnu ikke fastsat noget emne for det lille oplæg til næste pilgrimstræf, så har du en ide, eller noget du brænder for, kan du skrive her til www.jakobsvejen.dk på jakobsvejen@gmail.com, hvorefter din ide går videre til arrangørkredsen.
NB: Af hensyn til den praktiske planlægning (indkøb til fællesspisning) vil arrangørerne gerne have tilmeldinger fra dem, der kommer. Det kan ske her til jakobsvejen@gmail.com

søndag den 12. januar 2020

Camino Primitivo har ikke mange donativo herberg

Camino Primitivo er først inden for de seneste 6-7 år blevet en af de meget benyttede jakobsveje, og den har mange overnatningsmuligheder, men få Donativo.
Er det muligt at overnatte primært på Donativo-herberger på Camino Primitivo ? Og spørgsmålet er meget naturligt afledt af gennemgangen af mulighederne på Camino del Norte, som blev omtalt her på siden lørdag, den 4. januar. Og svaret er nej, der er - efter hvad undertegnede ved - kun 4 donativo herberger på hele ruten, og heraf er de 3 klumpet sammen med få kilometer imellem, så reelt vil stort set alle pilgrimme på Camino Primitivo kun have mulighed for at bo på Donativoherberg 2 gange undervejs.
Men her listen:
Grado – Albergue Villa de Grado
Porciles – Albergue Fontenonaya
Bodenaya – Albergue de Peregrinos
La Espina – Albergue El Cruce
Hvoraf de tre første ligger som perler på en snor med kun ca 1-2 km imellem. Albergue de Peregrinos i Bodenaya er nok det kendteste af disse fire herberg. Det er David, der for nylig har fået selskab af Celia (tillykke med det), der residerer. David var for - nu snart flere år siden - frivillig hos præsten Don Ernesto i Güemes, før han åbnede sit eget herberg på Camino Primitivo, hvor han næsten har opnået samme "kultstatus", som Don Ernesto.
(Her et næsten 4 år gammelt billede af David (th), der tager imod en pilgrim)Der er 18 sengepladser i Albergue de Peregrinos i Bodenaya, og det forlyder, at der er "udsolgt" hver nat i sæsonen.
Men Camino Primitivo har i dag mange herberger af stigende kvalitet, og der kommer stadig flere til, så overnatning er generelt ikke noget problem på ruten, selvom jeg har hørt, at der også her - ligesom på Camino Frances - kan være lidt kamp om sengepladserne i højsæsonen. Jeg har senest gået Camino Primitivo i september/oktober 2018 uden overnatningsproblemer. Du kan eventuelt læse min pilgrimsdagbog her: http://www.jakobsvejen.dk/2018/10/dagbog-fra-bjerg-caminoen.html

fredag den 10. januar 2020

Ligestilling på Caminoen er en realitet !

Kvinderne på Caminoen øger det lille forspring i antal i forhold til mænd fra 2018, men om vinteren er der langt færre kvinder.
Den endelige statistik med alle informationer om pilgrimsvandring til Santiago de Compostela for 2019 ligger endnu ikke på nettet. Men noget kan uddrages af de månedlige oversigter fra pilgrimskontoret i Santiago. 2019 blev som ventet nok et nyt rekordår, men måske med knapt så stor en stigning som ventet. Ialt 347.538 pilgrimme mødte op på pilgrimskontoret i Santiago for at bede om et compostela (bevis for veludført pilgrimsfærd). Det er godt 20.000 eller ca 6,2 % mere end året før, i 2018, hvor det samlede antal var 327.378. Et af de mest bemærkelsesværdige ændringer i profilen på den typiske pilgrim de seneste år, er i følge undertegnede den store stigning i antallet af kvindelige pilgrimme. Se oversigten herunder. I vintermånederne januar, februar, marts, november og december er mændene i overtal, resten af året "fører" kvinderne, og i september 2018 var der over 4.000 eller 1/5 flere kvinder end mænd, og mange kvinder går alene.
2019 .. Kvinder ..... Mænd ..... ... ialt
Jan ....... 563 ........ 1088 ..... .......... 1651
Feb ....... 874 ........ 1245 ..... ......... 2119
Mar ...... 3552 ........ 3922 ..... ......... 7474
Apr ..... 16512 ...... 15209 ..... ........ 31721
Maj ..... 24162 ...... 22510 ..... ........ 46672
Jun ..... 24719 ...... 24338 ..... ........ 49057
Juli ..... 27540 ...... 25779 ..... ........ 53319
Aug ..... 31455 ...... 31359 ..... ........ 62814
Sep ..... 24903 ...... 20746 ..... ........ 45649
Okt. .... 18800 ...... 17315 ..... ........ 36115
Nov ...... 3662 ........ 4575 ..... ......... 8237
Dec ...... 1025 ........ 1685 ..... ......... 2710
-------------------------------------------------------
ialt .... 177767 ..... 169771 ..... ...... 347538
========================================
% ..... .. 51,15 ..... .. 48,85 ..... ... .. 100,00
Og så et kvalifiseret gæt, da jeg ikke af oversigterne kan se på hvilke pilgrimsruter i Spanien, der går flest kvinder. Min erfaring er, at langt de fleste kvinder foretrækker Camino Frances og Camino Portugues, mens de stadig er i mindretal på Via de la Plata og bjergruten, Camino Primitivo. Har jeg ret i denne påstand, er sandsynligheden for at møde endnu flere kvinder på en pilgrimsvandring på Camino Frances end mænd langt større, end ovenstående sammentælling viser.

onsdag den 8. januar 2020

Væggelus er stadig et problem i Spanien !

Det virker som om, at franskmændene har fået langt mere styr på væggelusplagen end portugisere og spaniere.
Pilgrimme - primært på pilgrimsvandring i Portugal og Spanien - har igen i 2019 meldt om væggelusangreb undervejs. Hvor stor problemet er med væggelus på herberger, pensioner og hoteller langs "Caminoen" er der desværre ikke nogen opgørelse over, men at problemet eksisterer, er der næppe tvivl om. Den tyske hjemmeside www.daspilgerforum.de/ har spurgt sine brugere/læsere/forumdeltagere, om hvem der på pilgrimsvandringer i 2019 er blevet bidt/angrebet af væggelus. Spørgsmålet lød: Wurdest du 2019 auf Pilger oder Wanderwegen von Bettwanzen gestochen ? 43 pilgrimme har svaret på spørgsmålet, og svarene fordelte sig på følgende måde: 35 nej og 8 Ja . Fremgangsmåden er - selvfølgelig - ikke statistiks sikker, og den kan ikke bruges til at sige, at ca hver femte pilgrim bliver angrebet af væggelus. MEN svarene viser, at væggelus stadig er et problem. Du kan finde spørgsmålet om væggelusangreb her: https://www.daspilgerforum.de/viewtopic.php?f=6&t=433
Informationer/indlæg på andre hjemmesider, engelsk- og fransksprogede, viser desværre, at der også i 2019 har været problemer med væggelus på pilgrimsstierne, og af indlæggene fremgår det, at angrebene primært findes på overnatningssteder i Portugal og Spanien, hvilket meget godt passer med mine erfaringer.
Undertegnede har ALDRIG været ramt af væggelusangreb, men jeg har nogle gange gennem årene overnattet på herberger, hvor det næste morgen viste sig, at andre pilgrimme havde været uheldige. Og her får I mine uvidenskabelige fornemmelser. Jeg har i 2019 gået pilgrimsvandring i Portugal, Spanien, Frankrig og Italien, ialt formentlig mellem ca 1.300 og 1.400 kilometer; flest i Frankrig.
1)I Frankrig er de nærmest hysteriske - undskyld udtrykket - i kampen mod væggelus. Flere steder må rygsækken kun lige komme ind i et særligt rygsækkerum, hvorefter indholdet skal bæres på sovesale/værelser i særlige kasser; andre steder skal rygsækkene i plastikposer, der sprøjtes indvendig med noget anti-væggelus-spray. Det er min fornemmelse, at det er lykkedes overnatningsstederne i Frankrig langs pilgrimsruterne at minimere eller holde væggeslusproblemet helt nede.
2)I Portugal og Spanien har jeg oplevet, at herberger var lukket på grund af væggelus, og på nettet har jeg læst flere beretninger fra pilgrimme, der siger noget i denne retning: Jeg blev bidt af væggelus, og værten benægtede næste dag problemer trods synlige spor eller rystede bare på skuldrene og meddelte, at sådan er det at gå på Caminoen. Der findes rigtig mange private herberger i Spanien, hvor de lever af pilgrimsvandring, og det er lidt uforståeligt for mig, at de ikke gør mere for at minimere væggelusproblemet på samme måde, som jeg gennem de seneste ti år har set franskmændene gøre det.
3) I Italien i 2019 hverken så jeg eller hørte jeg noget som helst om væggeslus, og der var ingen særlige anti-væggelusforanstaltninger på overnatningsstederne. Det kan skyldes, at pilgrimsvandring i Italien stadig er et forholdsvis nyt fænomen, og at man/jeg stort set ikke mødte nogle førstegangspilgrimme. Erfarne pilgrimme plejer at tage deres forholdsregler.
Konklusion: a) Pas på og gør hvad du kan for at undgå væggelus undervejs. b) Se under madrassen, når du ankommer til et sovested; Og c) stil aldrig rygsækken på sengen, men på gulvet eller et sted, hvor du tror væggelusene ikke kommer; d) skift eventuelt sovested, hvis der er for ulækkert eller hvis du ser æg (små sorte) under madrassen eller andre steder; f) køb eventuelt i Spanien en anti-væggelus-spray (de sælges mange steder langs Caminoen) og sprøjt på madras og rygsæk, når du ankommer til et herberg.
Jeg aner ikke, om jeg personligt bare har været heldig, om væggelusene ikke kan lide mig, eller om mine forholdsregler - som beskrevet ovenover - har været nyttige. Men indtil nu efter formentlig mindst 15.000 kilometer på diverse pilgrimruter, og samlet langt over et års overnatninger på herberg eller lignende, er jeg sluppet for disse modbydelige bæster.

mandag den 6. januar 2020

Antallet af julepilgrimme stiger !

December er de seneste år blevet en mere og mere populær måned at gå til Santiago i.
Julepilgrimsvandring er de seneste år blevet populært på primært Camino Frances i Spanien. Antallet af pilgrimme der går i december er stødt stigende - og igen i 2019 blev det til 2.710 mod 2.553 året før i 2018. Den største nationalitet i december 2019, men langt under halvdelen, er spanierne selv, nemlig 1.148, mens sydkoreanerne med 298 kommer ind på anden pladsen. Resten fordeler sig på mange nationaliteter, dog flest europæere.
383 eller 14 % har taget turen fra Saint Jean Pied de Port, og 27 har gået helt fra Le Puy, lige knapt 1/3 nøjes dog med at gå de sidste godt 100 km før Santiago, enten fra Sarria, den spansk-portugisiske grænse eller af Camino Ingles.
Aldersgennemsnittet er lavere end i de lidt varmere måneder af året, ligesom der i modsætning til i sommerhalvåret er langt flere mandlige pilgrimme end kvindelige.