onsdag den 16. oktober 2019

Knapt 2 uger til pilgrimstræf i Hillerød

En mindre gruppe pilgrimme mødes to gange årligt for at udveksle pilgrimserfaringer. Førstegangspilgrimme er velkommen.
På fredag er der to uger til pilgrimstræffet i Sankt Vilhelms Kirke, Møllestræde 7, 3400 Hillerød (lige ved stationen). Mødet begynder med messe kl. 17.00 i kirken, hvorefter der er er træf og fællesspisning i menighedssalen. Det er en uformel pilgrimmsgruppe, primært med katolsk baggrund, men også andre, der står bag pilgrimstræffene, der har fundet sted to gange årligt (forår og efterår) de seneste 5-6 år i skiftende katolske kirker i Det storkøbenhavnske Område. Møderne har gennem årene fået en nogenlunde fastform. Efter messen er der et lille oplæg om en pilgrimsrute eller andet pilgrimsrelevant emne, hvorefter der er spisning og fri udveksling af alle typer pilgrimsspørgsmål. Denne gang handler det lille oplæg om at gå pilgrimsvandring i Danmark. Men det er muligt at stille spørgsmål til andre pilgrimsruter. Der vil være pilgrimme til stede, der har erfaring med at gå pilgrimsvandring i Spanien, Portugal, Frankrig, Italien, Østrig og Tyskland.
Alle er velkommen til træffet, men af hensyn til det praktiske arrangement, vil arrangørerne gerne have tilmeldinger, der kan sendes her til jakobsvejen@gmail.com .

mandag den 14. oktober 2019

Hvilken årstid er det bedst at gå camino ?

De fleste langdistance-pilgrimme går i maj og september.
Et af de spørgsmål, der går igen, når jeg bliver spurgt om pilgrimsvandring, er: Hvornår er det bedst at gå ? Svaret er selvfølgelig individuelt, men selvom statistikken fra Santiagokatedralen viser, at der er flest pilgrimme i de 3 sommermåneder, viser de samme tal, at mange sommer-santiagopilgrimme går en forholdsvis kort distance, som regel kun de sidste 100 km + lidt før Santiago. Selv har jeg gået pilgrimsvandring i marts-april-maj-juni-september-oktober, Ja en enkelt begyndte jeg ultimo august i et bjergområde, men ellers primært forår og efterår. Den engelsksprogede hjemmeside https://www.caminodesantiago.me er begyndt at lave "afsteminger" blandt brugerne om forskellige spørgsmål, og fornylig lød spørgsmålet: What month do you think is the best month to walk the camino?:
og her svarene:
January
Votes: 15 1.4%
February
Votes: 6 0.5%
March
Votes: 46 4.2%
April
Votes: 167 15.1%
May
Votes: 269 24.3%
June
Votes: 84 7.6%
July
Votes: 22 2.0%
August
Votes: 25 2.3%
September
Votes: 318 28.7%
October
Votes: 137 12.4%
November
Votes: 13 1.2%
December
Votes: 6 0.5%
Havde man spurgt på en spansk hjemmeside er jeg ikke sikker på, at svarene havde været helt i samme retning. Men resultatet passer meget godt til mine egne erfaringer. Da jeg i maj i år gik over centralmassivet af Le Puy-ruten, og et par gange måtte konstatere, at de billigere overnatningssteder var helt optaget lang tid i forvejen, sagde venlige værter til mig: Maj og september er de travleste måneder. Og her i september i år blev der meldt om stor trængsel i Pyrenæerne på Camino Frances første etaper, hvor pilgrimme nogle nætter måtte sove på gulvet i kommunale idrætshaller. Så ovenstående "afstemning" er måske værd at tage i betragtning, hvis I planlægger en af de mest benyttede pilgrimsruter i Spanien, Portugal eller Frankrig.

lørdag den 12. oktober 2019

Galicien afsætter 7 millioner Euro til herberg

Samtidig med at en prisstigning på 2 euro i dag træder i kræft på de kommunale herberger i Galicien, annoncerer lokalregeringen en storstilet renovering og udvidelse af eksisterende herberger.
De 70 herberger med tilsammen 3.200 sengepladser, som lokaleregringen og kommunerne i Galicien står for, skal i de kommende to år renoveres, ligesom flere herberger skal udvides og nye åbne, bebuder den galiciske lokalregering i følge Galiciens officielle turisthjemmeside, se eventuelt her: http://clusterturismogalicia.com/en/la-xunta-de-galicia-anuncia-una-inversion-de-7-millones-de-euros-para-la-ampliacion-y-mejora-de-la-red-publica-de-albergues-de-cara-al-xacobeo-21/ .
Pengene er afsat for at gøre Galicien klar til det helt store rykind af gående pilgrimme (omkring en million lyder prognosen), der ventes i forbindelse med det hellige år 2021. Netop i dag træder en prisstigning på de kommunale herberger i Galicien i kraft. En seng koster nu 8 euro i stedet for 6 euro, og det forlyder, at prisen vil stige yderligere til 10 euro i 2021.
Ak, ja hvor forandret, tænker en gammel veteranpilgrim som undertegnede, der husker tilbage til 1990erne, hvor antallet af pilgrimme kun var en lille brøkdel af nutidens 100.000vis af santiagopilgrimme. Hvor herbergsdøren stod åben - uden betjening - døgnet rundt. Hvor der måske kom en kommunal ansat tilstede ved aftenstide for at hilse på, og hvor rengøringsstandarden - hvis man overhovedet kan tale om rengøring - var mere end lav. Jeg husker ældre pilgrimme af hunkøn gå i gang med kost og spand, mens jeg selv gik ud for at købe mad ind til den fælles aftensmad, der ofte blev tillavet under meget spartanske forhold. Flere steder var overnatning gratis, andre steder blev du bedt om at lægge et par euro i en bøsse, og atter nogen steder husede herbergerne ikke bare pilgrimme, men også hjemløse i almindelighed.
Jeg kan flere steder på nettet se en debat om det rimelige eller urimelige i de nye prisstigninger. Der er næppe tvivl om, at prisstigninger i Galicien vil betyde et prishop langs alle caminoer i Spanien. Men da jeg samtidig kan se, at mange nutidige pilgrimme kræver langt bedre faciliteter, end de der var en realitet for 25-30 år siden, kan jeg finde lige mange argumenter for- og imod prisstigningerne. For ønsker man en ren seng uden væggeslus, gode badeforhold, et sted at vaske tøj og tørre det, samt et brugbart køkken, er kravene til de kommunale herberger også langt dyrere end tidligere. Så alt i alt. Det bliver dyrere at gå pilgrimsvandring i Spanien.
Og her et kommunalt herberg anno 2011, hvor sengene står meget tæt, og hvor der var køer til bad og toilet. En seng kostede også den gang 5 euro uden engangslagen/pudebetræk.

torsdag den 10. oktober 2019

Prisstigning på herberg i Galicien

En seng på de kommunale herberger i Galicien stiger fra den 12. oktober fra 6 Euro til 8 Euro pr. nat. Det forlyder, at det er første prisstigning af to, så en seng i Galicien inden det hellige år 2021 kommer til at koste mindst 10 Euro.
Det bliver dyrere at gå pilgrimsvandring i Spanien. Prisen for en seng på et kommunalt herberg i Galicien har i årevis været 5 euro plus 1 euro for engangslagen og engangspudebetræk. Prisen er ændret fra nu den 12. oktober, oplyser flere hjemmesider bl.a. den spanske hjemmeside www.gronze.com, og det forlyder af diverse foraer på nettet, at dette kun er den første af en planlagt prisstigning til 10 euro, som skal være ført ud i livet senest i det hellige år 2021, hvor der ventes op mod en million gående pilgrimme til Santiago. Det er helligt år, hver gang Sankt Jakobsdag, den 25. juli falder på en søndag, og netop i hellige år går der ekstra mange pilgrimme til Santiago.
Priserne på pilgrimsvandring i Galicien har været uændret i årevis, og prisen på 6 euro med engangslagen/pudevår har været med til at holde priserne nede - ikke bare i Galicien, men også på de dele af pilgrimsvejene/jakobsvejene mod Santiago, der går gennem andre spanske regioner.
Der er næppe tvivl om, at de mange private herberg, der i dag typisk har en overnatningspris på 10 euro og opefter, vil benytte lejligheden til at hæve prisen.
Hvordan det vil påvirke de kirkelige herbergs prispolitik, er der ikke nogen meldinger om. Men i de senere år er mange kirkelige herberger gået fra donativo (læg i en lukket boks, hvad du har råd til/hvad du synes - politik) til en fast minimumspris, oftest omkring de 5-6 euro. Men mit gæt er, at prisstigningen i Galicien generelt vil betyde dyrere overnatning på pilgrimsvandring i Spanien i almindelighed.
Det hedder videre på nettet, at prisstigningen vil blive brugt til at åbne nye pilgrimsherberger og restaurering/istandsættelse af de nu i mange tilfælde meget slidte kommunale herberger.

tirsdag den 8. oktober 2019

Væggelus og blodtyper ?

Væggelus er stadig et problem på nogle pilgrimsruter, selvom det mange steder er minimeret. Er visse blodtyper mere udsat for angreb ?
Hvis man følger lidt med i diverse hjemmesider om pilgrimsvandring i Europa, kan man se, at der stadig kommer meldinger om væggeslusangreb, primært fra Spanien. Undertegnede har ingen formelle statistikker, opgørelse eller lignende over væggeslusproblemets omfang, men her min vurdering.
Væggeslusproblemet på pilgrimsvandringer er primært et problem i Spanien og Portugal. Det er værst i efteråret og mindst i foråret, hvor vinteren på mange herberg (og for den slags skyld pensioner og hoteller) er blevet brugt til hovedrengøring og giftsprøjtning.
I Frankrig har de gjort meget de senere år, og de er helt - meget forståeligt - hysteriske med besværlige procedure for, hvordan rygsække kommer ind og parkeres i herberger for at undgå en genopblusning af væggelusproblemet. Da jeg gik pilgrimsvandring 4 uger i Frankrig i maj/juni i år af den mest benyttede pilgrimsrute fra Le Puy, hørte jeg ikke en eneste gang om aktuelle væggeslusangreb.
I Italien virkede det på en mindre tur af Via di Francesco i september i år, nærmest som om at de overhovedet ikke kendte til problemet. Væggelus blev ikke nævnt, der var ingen foranstaltninger, der antydede, at det havde været et problem; kun et sted, et donativoherberg drevet af en spansk/italiensk lægorden var der forbud mod at stille rygsække på sengene.
Så tilbage til Spanien og Portugal: Der har igen i år været meldinger om væggelusangreb flere steder - primært på Camino Frances og Camino Portugues. På nogle private herberg bliver pilgrimmes meldinger om væggelusangreb direkte afvist: Det passer ikke, lyder svaret. Formentlig af frygt for indkomsttab.
En engelsksproget hjemmeside, www.caminodesantiago.me , har i indeværende år haft en del omtale af væggelus, mens de tysksprogede og franske hjemmesider - som jeg vurderer det - har haft væsentlig færre indlæg om emnet end de plejer. En nu - desværre lukket tysk hjemmeside - havde i mange år en årligt "afstemning" blandet brugerne om, hvorvidt de var blevet angrebet eller ej. Den viste en faldende tendens igennem flere år.
Men tilbage til den engelsksprogede hjemmeside www.caminodesantiago.me, der har mange indlæg fra amerikanske pilgrimme. Her har en af vetaranmedlemmerne bosiddende i USA, der kalder sig Anniesantiago, lavet en afsteming/opgørelse via nettet, hvor primært Santiagopilgrimme har svaret på spørgsmålet: What is your blood type if you HAVE been bitten by bedbugs? Og måske er der noget om snakken, at blodtype har betydning for, om du bliver angrebet. Jeg husker specielt en ældre oplevelse fra 2012, hvor jeg en nat sammen med en anden dansk pilgrim overnattede i et kommunalt overfyldt herberg i Castro Urdiales. Om morgenen var flere pilgrimme fuldstændig broderede med sår over store dele af kroppen, mens vi to danske pilgrimme ikke havde et eneste.
Derfor her en gengivelse af Anniesantiagos undersøgelse:
Type A+ Votes: 7 25.0%
Type A- Votes: 3 10.7%
Type B+ Votes: 3 10.7%
Type B- Votes: 1 3.6%
Type AB+ Votes: 1 3.6%
Type AB- Votes: 0 0.0%
Type 0+ Votes: 12 42.9%
Type 0- Votes: 1 3.6%
Noget kunne altså tyde på, at nogle blodtyper er overrepræsenteret. Men undersøgelsens deltagere er ikke repræsentativt udpeget, ligesom jeg ikke aner noget om fordelingen af blodtyper blandt pilgrimme eller for den sags skyld mennesker i almindelighed.
Og så et par råd fra mig. Der vel også betegnes som veteranpilgrim, og som aldrig har været bidt af væggelus.
1) Har jeg den mindste mistanke om væggelus, når jeg kommer til et herberg/overnatningssted vender jeg lige madrassen for at se om der sidder små sorte æg eller noget der ligner det. Er der den mindste mistanke, tager jeg rygsækken på og fortsætter - eller jeg må til lommerne og flytte til et dyrere overnatningssted.
2) Jeg følger ekstra opmærksom med på nettet op til en pilgrimsvandring om netop den rute jeg vil gå. Hører jeg om noget, bliver herberget passeret, når jeg er på ruten - uanset om det er falsk alarm eller ej.
3)Jeg har flere gange købt giftspray undervejs, som rygsækken og madrassen på herberget har fået en tur af, når jeg har følt, at det var en en god forebyggelse på netop det sted.
4) Lige så vigtigt er det IKKE at få æg med hjem i tøj og rygsæk. Her er mit svar: En tur med spray udvendig inden hjemrejse fra Spanien/Portugal, samt et effektivt program ved hjemkomst. Jeg stripper bogstaveligt udenfor døren. Kommer alt tøj, rygsækken, soveposen m.m. i sorte lukkede plastikposer, hvorefter det lidt af gangen kommer i fryseren i 3 døgn, inden tøjet går i vaskemaskine.
Indtil videre er jeg fuldstændig sluppet for væggelusangreb både på selve turen og herhjemme bagefter. Om det skyldes held, mine forholdsregler eller blodtype har jeg ingen sikker forvisning om. Men jeg fortsætter trods det med al tænkelig forebyggelse. Hvilket i øvrigt har den fordel, at det er blevet ren rutine og derfor ikke fylder mentalt på en pilgrimstur, så jeg kan koncentrere mig om det, som jeg synes, er væsentligt for en udbytterig tur.

søndag den 6. oktober 2019

Rettelse til "Færre Santiagopilgrimme" fra i går

Den spanske avis, el Correo Gallego, har offentliggjort præcise tal, for ankomne santiagopilgrimme i august og september i år.
Af uoplyste grunde er pilgrimskontoret holdt op med at opdatere hjemmesiden med pilgrimsstatistik, hvoraf det bl.a. fremgår, hvor mange pilgrimme, der kommer ind til Santiago, samt pilgrimmenes nationalitet, alder, motiver for at gå pilgrimsvandring, samt valg af pilgrimsrute m.m. Jeg har derfor på baggrund af artikler på nettet lavet en lidt usikker opgørelse for bl.a. august-september her på siden i går under overskriften: Færre Santiagopilgrimme i august-september.
Nu er jeg blevet gjort opmærksom på en artikel i el Correo Gallego, se eventuelt her: https://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/flaquea-septiembre-1-400-romeros-menos/idEdicion-2019-10-02/idNoticia-1205827
hvoraf man kan læse, at pilgrimskontoret stadig laver en statistik, men at de åbenbart ikke kommer nye informationer på hjemmesiden. Her tallene fra el Correo Gallego:
I august 2019 er der uddelt 62.813 Compostela, mod 61.542 i August 2018;​ altså en meget lille stigning.
I september 2019; 45.595, mod 47.006 i september 2018; altså et mindre fald.Samlet har pilgrimsankomsterne i august/september i år ​haft et lille fald, der vel nærmest kan betegnes som en stagnering. Til gengæld viser en artikel fra La Voz de Galicia, ligeledes refereret her på siden i går (Færre Santiagopilgrimme i august-september), at La Voz de Galicia med pilgrimskontoret som kilde har kunnet fortælle, at pilgrim nummer 300.000 kom ind to uger tidligere end i 2018, så antallet af santiagopilgrimme her i starten af oktober 2019 samlet indtil nu er højere end samme dato i fjor.

lørdag den 5. oktober 2019

Færre Santiagopilgrimme i august-september

Der kommer samlet flere pilgrimme til Santiago i år end i fjor, men "højsæsonmønstret" ændres.
Santiagopilgrim nummer 300.000 i 2019 kom til Santiago, tirsdag, den 2. oktober, hvilket er to uger tidligere end i 2018, skriver den galiciske avis, La Voz de Galicia, se eventuelt artiklen her: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/santiago/2019/10/01/llega-santiago-peregrino-numnero-300000-dos-semanas-2018/00031569928417896110898.htm Men det betyder ikke, at der måned for måned er kommet flere Santiagopilgrimme i år end i fjor. På hjemmesiden www.caminodesantiago.me har veteranpilgrimmen Katharina lavet sin egen oversigt/statistik over antallet af Santaigopilgrimme måned for måned i år, fordi pilgrimskontoret i Santiago - af uoplyste grunde - ikke har offentliggjort nogen statistik siden juni. Men her Katharina's tal, og det er altså de pilgrimme, der kommer til Santiago, henvender sig på pilgrimskontoret for at bede om et Compostela (certikat for veludført pilgrimsvandring). Skemaet herunder er Katharinas afrundede tal:
Januar-Maj 90,000 +12.500 +15%
Juni 49,000 +3.500 +8%
July 59,000 +8.000 +15%
August 58,000 -2.500 -4%
September 45,000 -2.000 -4%
I følge den opgørelse har der været færre ankomne santiagopilgrimme i august og september i år end fjor, og det passer fint med, at pilgrim nummer 300.000 i følge La Voz de Galicia først kom i mål 2 uger før end i fjor, selvom det både i vinter og i foråret så ud til at pilgrim nummer 300.000 ville komme ind en gang i september. Da der meldtes om langt flere pilgrimme i Pyrenæerne i midten af september i år end i tidligere år, hvor pilgrimmene nogen steder måtte tage til takke med det bare gulv i gymnastiksale til overnatning, må man forvente, at antallet af pilgrimme i oktober vil være højere end i fjor, sådan at rekorden på 335.000 santiagopilgrimme i 2018 vil blive slået i år, men altså med et færre antal end tidligere forventet. Årsagen kender vi ikke, men vejret i Spanien i august og september var mere end regnfuld, nogle steder med store oversvømmelser, så det kan have spillet ind. Men det er ren gæt. Så alt i alt har pilgrimsankomsterne til Santiago i år - indtil nu fordelt sig langt mere spredt end tidligere. Pilgrimssæsonen er blevet længere og højsæsonen lidt mindre.