mandag den 12. januar 2015

Nu også kørestole på Caminoen

98 kørestolbrugere var jakobspilgrimme i 2014. 

Pilgrimskontoret i Santiago er nu ved at få lavet en mere detaljeret opgørelse over pilgrimsgangen i 2014. Heri kan man læse, at 98 kørestolsbrugere var pilgrimme i fjor og tog turen i deres kørestol, mindst fra Sarria i Galicien eller endnu længere væk. Man kan også læse, at der nu snart er lige så mange kvinder på jakobsvejene til Santiago som mænd. Af de 237.886 pilgrimme, der kom ind i fjor, er 54% mænd og 46 %  kvinder.
Af statistikken kan man også se, at langt de fleste stadig vandrer til Santiago. Cyklisterne udgør kun lige godt 10,6 procent, mens der var 951 pilgrimme, der valgte at tage turen på hesteryg.
Hvis man agter at cykle til Santiago, bør man vide, at de traditionelle herberger (kirkelige-, menigheds- og kommunale refugior/herberger, samt andre drevet efter samme non profit ide, og som drives af foreninger af pilgrimsvenner eller lignende ) stadig stiller krav til de overnattende. Herbergerne er primært for gående, som ikke tager taxi, bus, bil eller tog,. Cyklister kan komme ind, hvis der er plads efter et bestemt klokkeslet om eftermiddagen, som regel kl. 16.00. Og jeg ved godt, at der er nogle såkaldt "gående pilgrimme" der snyder og tager både bus og taxi og alligevel indlogerer sig på de billige non-profit herberger langs ruterne i stedet for de private herberger, der lever af det, og derfor ikke stiller krav.  Spanierne har deres eget navn for "snyderne". De kalder dem for Turigrinos. På spansk hedder pilgrimme: Peregrinos.

I går søndag kom 20 pilgrimme ind til Santiago

Ingen kommentarer:

Send en kommentar