torsdag den 23. februar 2017

Pilgrimsvandring og religiøsitet !

Mens det i den danske debat ofte hedder, at "moderne pilgrimsvandring og religiøsitet intet har med hinanden at gøre", er debatten anderledes andre steder i Europa.
Jeg har tidligere her på siden refereret den statistik, som pilgrimskontoret i Santiago laver over motiverne for de pilgrimme, der henvender sig på pilgrimskontoret efter at have gået pilgrimsvandring til Santiago. I fjor (2016 ) sagde 123.122, at de gik af primært religiøse grunde; mens 132.846 oplyste, at de gik af en kombination af religiøse og kulturelle årsager; mens KUN 22.256 eller 8 % ( altså under hver tiende) oplyste, at de gik af IKKE-religiøse motiver.
Hvordan det kan få følgende ord med på vejen fra en religionsforsker (på DRs hjemmeside om den store stigning i antallet af pilgrimme)): Men spørger man religionssociolog ved Aarhus Universitet Lars Ahlin skyldes stigningen heller ikke, at folk er blevet mere religiøse. Snarere tværtimod. kan undre. Jeg har skrevet til Århus Universitet for at få at vide hvilken undersøgelser, de bygger udtalelserne på, men - her flere uger efter - stadig ikke fået svar. Det kan være, at forskerne har nogle undersøgelser, som jeg ikke kender til, eller som ikke umiddelbart fremgår nogen steder. Men hvorfor så ikke offentliggøre dem, så vi alle kan blive klogere ?
Nu har en tysk pilgrimshjemmeside, der har pilgrimsforum: http://pilgerforum.de , spurgt sine brugere, om de vil oplyse, hvor vidt de tror på Gud eller ej:
Her det foreløbige resultat, som det fremgik af hjemmesiden i går:
Glaubst du an Gott?
Ja: 56 (77.8%)
Nein: 11 (15.3%)
Weiß nicht so recht... 5 (6.9%)
Stimmen insgesamt: 72

Umfrage geschlossen: Gestern um 19:40:08
Det er ikke noget stort materiale, men af de 72 pilgrimme, der deltog i afstemningen, var et stort flertal altså troende/religiøse. Det er ikke første gang, at jeg har set historier på nettet, der viser en anden "virkelighed" end den, der synes at være den almindelige her i landet. Senest udmeldt på den danske søgemaskine Momondo.dk, som jeg må forstå, at Den danske forening af Santiagopilgrimme er kilde til. Det kunne være interessant at få at vide, hvilke undersøgelser disse informationer bygger på, men det er ikke opgivet i artiklen. På Momondo lyder konklusionen:
Caminoen er oprindeligt en pilgrimsrute, som var meget populær i middelalderen. Man går gennem dem spanske natur til apostlen Jakobs grav i Santiago de Compostela. I middelalderen handlede en pilgrimsfærd om tilbedelse og om at bevise sin tro på Gud, men i dag er det sjældent det religiøse islæt, der sender folk afsted til Caminoen, som den kaldes i folkemunde. Det handler mere om at komme væk fra hverdagens ræs og jag. Gå et skridt ad gangen gennem den storslåede og til tider barske natur, og lade både fødder og tanker vandre så langt, de lyster.
Jeg ved ikke, hvorfra Momondo eller Foreningen af Santiagopilgrimme har konstateringen I middelalderen handlede en pilgrimsfærd om tilbedelse og om at bevise sin tro på Gud : Hvem skulle middelalderpilgrimmen bevise sin Gudstro overfor og hvorfor ? Jeg mener, at al middelalderforskning viser, at "Pilgrimme troede på Gud. Det skulle ikke bevises" Og næste påstand: i dag er det sjældent det religiøse islæt, der sender folk afsted , hvor har de det fra. Det virker lidt på mig, som om pilgrimsoplysningen herhjemme af såvel middelalderhistorien som viden om nutidspilgrimme bygger på mavefornemmelser og egne synspunkter, og meget lidt på faktisk viden eller underbyggede udsagn.
Du kan læse hele Momondos pilgrimsartikel på: http://www.momondo.dk/inspiration/caminoen/#C46YFudP9WSjHlIP.99

Ingen kommentarer:

Send en kommentar