torsdag den 24. november 2016

Over 275.000 Santiagopilgrimme i år

Rekorden fra det hellige år 2010 på 272.000 santiagopilgrimme er passeret, men stigningen i antallet af pilgrimme i år er mindre end forventet.
Selvom antallet af pilgrimme, der er kommer ind til Santiago her i november har ligget på mellem 100 og 300 dagligt, er rekorden fra det hellige år 2010, hvor ialt 272.000 pilgrimme gik til Santiago, slået allerede for 2 uger siden.
Det samlede antal pilgrimme, der vil gå ind til Santiago i år, vil blive tæt på 275.000, hvis pilgrimsvandringen fortsætter resten af året ud med samme antal som i fjor. I 2015 gik lidt over 262.000 pilgrimme til Santiago, og i år havde pilgrims- og turistorganisationerne i Santiago forventet en stigning på ca 10 % - altså et sted mellem 25.000 og 30.000 flere pilgrimme i år end i fjor. Stigningen ser ud til kun at blive på det halve - altså ca 5 %.
Det store spørgsmål - når det gælder antallet af jakobspilgrimme - er derfor lige nu, om de seneste 30 års eksplosive vækst i pilgrimsinteressen er ved at toppe. Eller om pilgrimmene er begyndt i større antal at vælge andre mål end Santiago. På den franske vej til Rom, Via Francigena, meldes der om væsentlig flere pilgrimme i år, selvom der ikke findes en samlet statistik, som viser det nøjagtige antal romerpilgrimme. I Tyskland meldes der også om flere pilgrimme på de tyske pilgrimsstier, men her er der også kun meget usikre opgørelser. Og i Frankrig har mange pilgrimme i årevis valgt at gå på jakobsruten fra Le Puy til Saint Jean Pied de Port uden at fortsætte til Santiago. Men på trods af disse meldinger, er der altså ikke nær så mange jakobspilgrimme i Spanien i år, som forudset.
Prognosen er dog fortsat, at der i 2021 vil komme over 400.000 pilgrimme gående ind til Santiago. Spørgsmålet efter stigningstagten i år er: Holder disse prognoser.
I Katedralen i Santiago har man i 2015 brugt meget tid på at "reklamere" for andre pilgrimsruter til Santiago end den mest brugte Camino Frances, fordi man mener, at Camino Frances pt er fyldt til bristepunktet. Der planlægges stadig nye herberger til overnatning langs Camino Frances, og på et tidspunkt - både i foråret i månedskiftet april-maj og igen i slutningen august helt frem til langt ind i september blev der meldt om overfyldte herberger på det første stykke mellem Saint Jean Pied de Port og Legrono, hvor det flere nætter var vanskeligt at finde en seng/eller madras til alle de pilgrimme, der ville overnatte.
Her et billede fra et menighedsherberg i Foncebadon på Camino Frances fra 1.oktober i år, hvor stemingen var god omkring det fælles aftensmåltid.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar