mandag den 7. november 2016

De unge går om sommeren, de gamle forår og efterår !!!!

Ovenstående overskrift er ikke helt korrekt, men der er noget om snakken. Derimod er fordeling på køn stort set fifti-fifti
Næsten en fjerdedel af alle de pilgrimme, der kom ind til Santiago i oktober (6.799 af 28.232) havde passeret de 60 år. I august i år var det under 7 % af det samlede antal Santiagopilgrimme, der havde passeret de 60 år, så jo der er noget om snakken. Mange ældre pilgrimme foretrækker at gå i april-maj og igen i september-oktober. Og statistikken fortæller, at mange ældre ikke har problemer med at gå 800 km af pilgrimsstierne til Santiago.
I oktober var 5.204 (18½ %) under 30 år, mens 16.229 (57½ %) var mellem 30 og 60 år. I august var over 1/3 eller 35 % under 30 år, mens den procentvise andel af de 30 til 60 årige er stort set konstant hele året. Det er de helt unge og de gamle der foretrækker forskellige årstider - eller måske rettere. Mange ældre pilgrimme er pensionister og kan gå, når det passer dem bedst, og når det ikke er for varmt, mens de unge er bundet af langt strammere ferieplaner. I maj i år var det endnu mere udtalt, idet næsten 30 % af alle pilgrimme, der kom ind til Santiago, havde passeret 60 år.
Og når det gælder fordeling på køn viser oktober igen stor set ligelig fordeling, nemlig 51 % mænd mod 49 % kvinder. Det samme tendens har været gældende stort set siden pilgrimsvandringen igen blev moderne i slutningen af 1980erne. Og mange kvinder går faktisk alene.
De stejle stigninger er heller ikke forbeholdt de unge. Her nyder en ældre tysk pilgrim (74 år) udsigten på vej op af en af de lidt skrappe stigninger på Camino Primitivo.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar