søndag den 1. november 2015

Beskyt og bevar Caminoen

sådan lyder nøgleordene på den plan, som den galiciske regering har lagt frem til for at pilgrimsvejene til Santiago fortsat kan klare den store årlige stigning i antallet af pilgrimme.
Den galiciske regering lægger ikke skjul på, at stigningerne i indtægterne fra både pilgrimme og turister på Jakobsvejene er en af grundene til, at Den galiciske Regering i de kommende år vil bruge mange millioner Euro på at forbedre og vedligeholde de mange Caminoer/Jakobsveje i Galicien. Efter den eksplosive vækst i antallet af pilgrimme siden 1980erne, ser det nu ud til, at der årligt vil være en stigning i antallet af pilgrimme med ca 10 procent. Det betyder utroligt meget for det voksende turist- og pilgrimserhverv i Galicien, derfor vil regeringen gøre, hvad den kan for at bevare den rette Camino-ånd så meget som muligt, hedder det. Regeringen har op til weekenden fremlagt en helhedsplan 2015-2021, hvor nøgleorderne er bæredygtig og miljømæssig udbygning til det stigende behov, samtidig med at den gæstfrihed, der kendetegner ånden langs jakobsvejene skal bevares. Der er afsat 56 millioner Euro til formålet, men hvordan pengene skal bruges, og hvordan man vil sikre den særlige stemning, som de fleste pilgrimme oplever i samværet på pilgrimsvejene, fremgår ikke af planerne. Det er ikke tilfældigt at planen går til 2021, hvor Sankt Jakobsdag, den 25. juli, igen falder på en søndag, og Katedralen derfor udråber året til et helligt år, hvilket betyder, at langt flere flere pilgrimme forventes at komme til Santiago. Her i 2015 ser det ud til, at over 250.000 pilgrimme vil have fået et Compostella (bevis for pilgrimsfgærd), når året render ud. Det tal kan meget let være over 100.000 højere i 2021.
Det er ikke alene pilgrimmene, der har betydning for områdets turist-økonomi. Der kommer langt flere turister end pilgrimme for at besøge Katedralen og se pilgrimslivet.Turisterhvervene har beregnet, at hver pilgrim/turist lægger 44 Euro i gennemsnit pr. dag i seks dage i Galicien, og at denne økonomiske indsprøjtning er af uvurderlig betydning for Galicien, der er en slags udkant-Spanien.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar