tirsdag den 3. november 2015

Andelen af pilgrimme med religiøst motiv falder ?

I takt med at antallet af pilgrimme, der går til Santiago stiger og stiger, falder den procentvise del af pilgrimme, der primært går af religiøse grunde.
I oktober 2014 ( i fjor) kom 23.206 pilgrimme til Santiago. I samme måned i år er det steget til 25.579 en stigning på lidt over 10 %. Dermed følger oktober år den udvikling, som vi har set de seneste år. Stadig flere pilgrimme på Caminoen/Jakobsvejene. Men ser vi på udviklingen for motiverne for at gå pilgrimsvandring, er der sket et mærkbart fald i oktober i år i antallet af pilgrimme, der går primært går af religiøse grunde. Det er ikke nyt, at de religiøses andel har været faldende siden pilgrimstrenden satte ind i midten af 1980erne - stødt nedad, men nominelt har antallet af pilgrimme, der går af religiøse grunde dog været stigende. Her skiller oktober i år sig ud med en anden fordeling af motiverne.
I oktober i år angiver "kun" 9.261 pilgrimme (ca 36%), at de går primært af religiøse grunde. Det skal ses i forhold til oktober i fjor, hvor 9.476 (ca 41 %) angav religiøse motiver, som den væsenligste faktor. Springer vi til måneden før, nemlig september ser udviklingen anderledes ud for i år og i fjor. I september i 2014 gik 13.342 pilgrimme primært af religiøse grunde. Det antal steg i september i år til 14.283, mens den procentvise andel faldt på grund af det stigende antal pilgrimme fra 38,72 % til 38,16 %.
Spørgsmålet er om antallet af pilgrimme, der går med primært religiøst motiv i bagagen er faldende, eller om oktober 2015 er en undtagelse fra den udvikling, der har været de seneste over 25 år med to stigende søjler. Flere der gik af primært religiøse grunde, men endnu flere der gik af kulturelt-religiøse motiver eller andre grunde.
I hele 2014 gik 101.013 (42,46%) af det samlede antal pilgrimme på 237.886 primært af religiøse grunde.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar