søndag den 22. november 2015

Camino Frances gøres mere trafiksikker

Najera kommune vil sikre stien bedre langs N 120.
De pilgrimme, der går fra Saint Jean Pied de Port af Camino Frances mod Santiago, kan ikke undgå at stifte bekendtskab med N 120. Og lad det være sagt med det samme. Stien langs hovedvejen er blevet væsentlig mere trafiksikker for hvert år. Da pilgrimsvandringen i 1980erne stadig var i sin vorden måtte pilgrimmene på flere afsnit gå direkte i vejsiden af N 120 med bilerne drønnende forbi, så man ind imellem kunne mærke lufttrykket - enkelte pilgrimme blev kørt ned - bl.a. to tyske pilgrimme, der for 10 år siden måtte lade livet på N 120. I dag er stien nogle steder flyttet helt væk fra vejen, andre steder er der lavet et sikkert parrallespor, men der er stadig nogle steder, hvor enhver pilgrim godt kunne tænke sig N 120 lidt mere på afstand. Nu bebuder Najera kommune, der ligger på den første del af Caminoen og bla. omfatter pilgrimsstien mellem Najera og Santa Domingo, at de vil sikre pilgrimmene, så de ikke længere skal passerer den trafikale N 120. Altså nok et eksempel på, at mange spanske kommuner langs Caminoen investerer en del for at gøre pilgrimsvejen lettere for de nu flere hundrede tusinde årlige pilgrimme.
Her et billede fra N 120, hvor pilgrimmene i dag skal passerer vejen. Her vil der - hvis undertegnede ellers har forstået det rigtigt - blive lavet en undergang, som så mange andre steder på ruten.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar