søndag den 26. juli 2015

Pilgrimstræf i Santiago efter messen på engelsk, tysk og fransk

Mange pilgrimme ønsker en snak om kristendommen og deres egen tro efter turen til Sankt Jakob
Der er nu etableret fast pilgrimstræf på flere sprog for pilgrimme , der har gået Caminoen og ankommet til Santiago. Pilgrimstræfne, hvor der drøftes åndelige spørgsmål, eller hvor pilgrimmene har mulighed for at tale med en præst eller aktive lægfolk, foregår i herberget/hotellet San Martin Pinario lige overfor Katedralens nordindgang.
Pilgrimstræfne foregår tre steder med hvert sit sprog, nemlig engelsk, tysk og fransk. Og de vil fortsætte resten af sommeren - foreløbig til den 15. oktober, hvor de vil blive taget op til revision. Der har i snart mange år været pilgrimstræf for tysktalende, men nu er der også lavet tilbud for henholdsvis engelsk- og fransktalende.
Sammenkomsterne foregår daglig lige efter pilgrimsmessen kl. 12.00. Det er præsterne i katedralen, der står bag arrangementerne i samarbbejde med lægfolkorganisationer. Engelske pilgrimme har dannet organisationen Rua Nova, der er et økumenisk projekt, og de er værter ved det engelske pilgrimstræf.
Det er et tilbud til de pilgrimme, der søger et kristen åndeligt fællesskab og udveksling af erfaringer efter Camino-turen, og der arrangeres fælles messer, gudstjenester, bøn m.m. for de, der er interesseret.
Og i går lørdag, Sankt Jakobsdag, kom der 1.789 pilgrimme ind til Santiago.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar