tirsdag den 17. januar 2017

Pilgrimstræf på Frederiksberg den 17.marts

Den uformelle pilgrimsgruppe, der holder pilgrimstræf i Storkøbenhavn, er åben for alle interesserede.
Forårets pilgrimstræf for såvel garvede pilgrimme som nybegyndere er sat til om to måneder, fredag den 17. marts, i Sankt Mariæ kirke på Jens Jessens vej 5, Frederiksberg, hvor Sankt Liobasøstrene lægger hus til sammenkomsten. Pilgrimstræffet forår og efterår er udviklet de seneste 2-3 år af en gruppe pilgrimme med primært katolsk baggrund, men alle er velkomne.
Træffet begynder - som sædvanlig - med messe i kirken kl. 17.00, hvorefter der er samvær med fællesspisning med mulighed for at udveksle erfaringer og ideer om planlægning af pilgrimsvandring.
Hver træf plejer at have et særligt hovedtema; næste gang bliver det Camino Frances ( af mange kaldt Caminoen), samt Camino Portugues, der begge er Jakobsveje med endemål i Santiago de Compostela i Galicien i Spanien. Nogle førstegangspilgrimme har ønsket, at der blev sat fokus på disse to pilgrimsruter, men det vil også være muligt - hvis der er stemning for det - at dele sig op i mindre grupper og snakke om nogle af de andre pilgrimsruter.
Der plejer at være et sted mellem 15 - 25 til disse pilgrimstræf, så gruppen er ikke stor og uoverskuelig. Deltagerne består af pilgrimme med meget forskellig erfaring fra diverse pilgrimsruter - dog primært jakobsveje mod Santiago de Compostella.
Redaktøren af denne hjemmeside har planlagt at gå for 2. gang af Via de la Plata i foråret og har derefter en ide om 2 andre pilgrimsruter i løbet af 2017, nemlig Bonifatius-ruten i Sydtyskland i løbet af sommeren og Via Francigena fra Lucca til Rom i efteråret, så disse ruter vil formentlig blive omtalt flere gange her på siden i løbet af året. I fjor gik jeg Camino Portugues fra Fatima til Santiago om foråret og et stykke af Camino del Norte, samt hele Camino Primitivo om efteråret. På træffet vil der derudover deltage pilgrimme som har gået af både Camino Portugues og Camino Frances i 2016.
Af hensyn til indkøb af lidt mad og drikke skal man tilmelde sig træffet via denne hjemmesides mailadresse jakobsvejen@gmail.com

Ingen kommentarer:

Send en kommentar