søndag den 8. januar 2017

1/3 af Santiagopilgrimmene går kun 100 km.

Der er stadig mange pilgrimme, der starter i Sarria på Camino Frances eller i Tui på Camino Portugues.
I de seneste år har der været livlig diskussion rejst af diverse pilgrimsforeninger om, hvor langt man skal gå for at kalde sig en "rigtig pilgrim". Flere pilgrimsforeninger har været inde på, at de 100 km, som præsterne i Katedralen i Santiago har sat som minimum for et få et compostella (bevis for pilgrimsfærden), er alt for lidt. "En rigtig pilgrim skal gå mindst 300 km", lyder det ofte, når pilgrimsforeninger i såvel Spanien - og ikke mindst - i resten af Europa holder konferencer/gereralforsamlinger. Men indtil videre har præsterne i katedralen valgt en helt anden tilgang til sagen, idet de fastholder at en pilgrimsvandring er en kristen vandring med Gud, og at det ikke er længden, der er afgørende, men hvad der sker undervejs med den enkelte pilgrim.
Der er næppe tvivl om, at pilgrimsstatistikken for 2016 igen vil sætte focus på dette emne. Af de 176.115 pilgrimme, der gik ind i Santiago af den franske rute/Camino Frances, der begynder i Saint Jean Pied de Port lige nord for Pyrenæerne, begyndte 71.781 (ca 40 % )deres pilgrimsvandring i Sarria "kun" ca 114 km før Santiago. Og på den portugisiske rute, Camino Portugues, ser man det samme, idet 15.151 pilgrimme ud af de i alt 52.145 (29 %)på denne rute begyndte deres pilgrimsfærd i grænsebyen Tui, der "kun" ligger ca 116 km før Santiago. Samtidig med, at den forholdsvis nylig reetablerede rute Camino Ingles (den lille kystrute nordfra fra havnebyen Ferrol) er blevet utroligt populær med 9.704 pilgrimme, selvom den kun lige kan snige sig op på lidt over 100 km.
I runde tal går over 1/3 af samtlige pilgrimme altså "kun" lidt over 100 km for at nå Santiago og få et compostella. De øvrige ca 180.000 pilgrimme går længere eller rigtig langt. 141 gik fra Paris, 63 fra Italien, 13 kom helt fra Irland; 9 fra Danmark, 5 fra Ungarn; 5 fra Luxembourg, 2 har taget turen fra Finland, og en enkelt er gået helt fra Grækkenland, og een pilgrim endda fra Australien, hvordan det så har kunnet lade sig gøre.
Diskussionen om hvem der er rigtige pilgrimme, og hvem der ikke er, vil givet fortsætte også i 2017.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar