lørdag den 28. januar 2017

Hvad er La Compostela ?

Compostela er "beviset" for veludført pilgrimsvandring til Santiago, men det har ikke altid set ud som i dag.
Når pilgrimme kommer til Santiago efter en pilgrimsfærd til fods, på cykel eller på hest, får de - hvis de beder om det - i dag et Compostela en slags bevis for pilgrimsfærden udfærdiget på latin i et rimelig gammelt sprog. Men det nuværende Compostela er ikke så gammelt, som det ser ud til. I middelalderen blev der uddelt muslingeskaller ( på dansk Ibsskaller), som pilgrimmene tog med til deres hjemegn, og som der - f.eks. her i Danmark - er fundet rigtig mange af på kirkegårde/gravpladser fra middelalderen. Mange pilgrimme fik ibskallerne med i graven som en sidste pilgrimshilsen.
Problemet i middelalderen var dog, at det var rimelig nemt for svindlere at tage et tur til havet ved Fisterre, samle muslingeskaller op og sælge dem, så der var langt flere Ibskaller end pilgrimme. Det førte til de første skrevne Compostela'er, som havde den sidegevinst for pilgrimmen, at de kunne bruges som adgang til 3 dages gratis overnatning i det store pilgrimsherberg, der ligger lige ved Katedralen, la Fundación del Hospital Real. I 1950erne blev dette herberg - desværre - lavet om til luksushotel, selv om en lille del af traditionen blev vedligeholdt, idet et vist antal pilgrimme (vist nok 10) dagligt bespises gratis på luksushotellet mod forevisning af et Compostela. (Undertegnede har aldrig forsøgt sig, så jeg har ikke selv erfaring, men har hørt fra andre pilgrimme, at det sagtens kan lade sig gøre.)
Det skrevne Compostela fra 1600-tallet blev imidlertid en udfordring i 1900 tallet, idet fremkomsten af tog og motoriserede kørertøjer gjorde det temmelig let at tage til Santiago og bede om et Compostela: Ideen/formålet med Compostelaet er at give den kristne pilgrim, der kommer til Sankt Jakobs grav med et oprigtigt ønske om at forlige sig med Gud og mennesker, et bevis/et minde om pilgrimsfærden. Eller som der står skrevet i Den katolske Syndsbekendelse: Jeg beder til Gud den almægtige og jer mine brødre og søstre, at jeg ofte har undladt det gode eller gjort det onde. Det er den holdning, der ligger til grund for den søgende pilgrim, og som giver adgang til et Compostela. Men hvis enhver kunne tage bilen og køre lige til kirkeporten, havde pilgrimme så tænkt nok over livet, lød spørgsmålet.
Ændringerne i transportmulighederne førte til en ændring i kirkens/katedralens krav til pilgrimmene, før udstedelsen af et Compostela. Den søgende skulle have gået de sidste 100 km før Santiago eller have cyklet de sidste 200 km. Kravene til handicapede er væsentlig lavere. Det førte til udstedelse af pilgrimspas (Credencial), som var en slags erstatning for de middelalderlige anbefalingsskrivelser, som præster i hjemsognet/hjemlandet gav pilgrimmene med, så de fik lettere ved at søge overnatning undervejs - primært på klostre. I dag bruges pilgrimspasset lidt på samme måde. Langs pilgrimsruterne til Santiago ( også udenfor Spanien) er der de seneste 30-35 år årligt kommet flere herberger til, og når det gælder menighedsherberger, klostre, andre kristne fællesskaber, samt de efterhånden rigtig mange kommunale herberger, kræves det, at man har et pilgrimspas med for at få lov til at overnatte. Dette pilgrimspas stemles så på overnatningsstedet og bruges som "bevis" for pilgrimfærden ved ankomsten til Santiago. På pilgrimskontoret i Santiago forlanger de nu, at passet har to stempler dagligt de sidste 100 km. før Santiago, før Compostelaet udleveres. De private herberger, samt barer, restauranter og forretninger undervejs giver som regel meget gerne pilgrimme et stempel med - ofte er der i Spanien selvbetjening af stempler i barerne.
Hvor Compostela'et er gratis, koster pilgrimspasset som regel penge, og priserne for det samme pas, kan variere efter, hvor man er. Men her i landet koster det oftest en 50er. I Danmark kan pilgrimspas købes på Katolsk Forlag via nettet http://katolskforlag.dk/ , i den katolske domkirke, Sankt Ansgar i Bredgade i København, i foreningen af Danske Santiagopilgrimme, samt ved næste pilgrimstræf, der er etableret omkring denne hjemmeside. Træffet er fredag, den 17. marts i Sankt Mariæ kirke på Frederiksberg. Du kan læse mere om træffet under den 17. januar her på siden.
Du kan desuden læse mere om Compostelaet på den hjemmeside, som pilgrimskontoret i Santiago står bag. Oplysningerne findes også i en engelsk udgave på denne adresse:https://oficinadelperegrino.com/en/pilgrimage/the-compostela/

Ingen kommentarer:

Send en kommentar