fredag den 4. december 2015

Engelsk/amerikansk debat om "fælles nadver" på Caminoen

En debat på det største engelsksprogede pilgrimsforum om fælles-kommunion i katolske kirker langs Caminoen viser, at flere katolske præster langs Caminoen er åbne overfor fælleskommunion med andre kirkesamfund.
For de over 100.000 praktiserende kristne pilgrimme, der hvert år går på jakobsvejene i Spanien, kan det for ikke-katolikker ofte være svært at finde ud af, om de må deltage i kommunionen (nadveren) under messen. Der har tidligere været debat på flere ikke-dansksprogede hjemmesider for- og imod fælles kommunion mellem forskellige kristne trosretninger.
På den engelsksprogede Camino de Santiago Forum (https://www.caminodesantiago.me/community/ ) er der i disse dage igen debat om dette spørgsmål. Hjemmesiden har primært englændere og amerikanere som brugere, og mange af dem der deltager i debatten her er medlem af Den episkopale kirke - bedre kendt som Church of England.
Debatten blev startet af en amerikansk pilgrim, der har gået Camino Frances her i november, og hun har undervejs gået til messe i katolske kirker og deltaget i kommunionen.
Her efterfølgende stiller hun spørgsmålet til andre pilgrimme i dette Camino de Santiago Forum: Er det acceptabelt ? Samtidig oplyser hun, at en præst i Katedralen i Santiago måtte løbe efter en pilgrim, der havde modtaget kommunionen i hånden uden at komme den munden, og derefter begav sin bag i kirken med kommunionen. Hun skriver videre, at de omkringstående ved deres attitude gav udtryk for, at de fandt den pågældende pilgrimms opførsel under messen manglende respektfuld.

Her hendes indlæg på engelsk:
As an Episcopalian, I took Holy Communion along the Way, and found it to be very comforting and important to my journey and spiritual growth.
I did have some really wonderful Protestant friends tell me that technically, they could not take Communion as it was given in Catholic churches, but I --as an Episcopalian who recites the Nicene Creed every Sunday--felt that it was appropriate. I had also done a bit of research to learn that it was appropriate and acceptable for me to do this.
Question:
1. Have any of the rest of you struggled with whether it is acceptable or not?
2. I had read in this forum--somewhere--that Episcopalians were okay to take Communion.
This is not a religious debate, but just information gathering, so please be careful and don't violate Forum policy here.
I will note that the first and only time I have EVER seen a priest leave Communion providing was when a woman took Communion at SdC and did not eat the wafer. He literally raced down the aisle to have her eat the wafer. All in attendance were rather shocked that she did not seem to know what the significance was and just tried to quietly respect the situation as it unfolded.

Debatten på siden afspejler den uenighed, der ofte er internt i den katolske kirke. Officielt er det kun romersk katolske (og i øvrigt ordokse, der dog i praksis ikke gør det), som kan deltage i Den hellige Kommunion under messen i Den romersk Katolske kirke. Men som debatten på denne engelsksprogede hjemmeside viser, så er der rigtig mange pilgrimme fra andre kristne trossamfund, der gør det. Af debatten på hjemmesiden, som kun er få dage gammel, fremgår det endvidere, at nogle episcopale kristne spørger præsten forinden og ofte for Ja.
Under de helt store messer i Santiago, i klostret i Samos og i andre kirker undervejs har redaktøren af denne hjemmeside ofte hørt en præst eller andre ved alteret gøre det helt klart før kommunionsuddelingen/nadverfællesskabet, at KUN romersk katolske kristne kan deltage, og nogle steder tilføjes det så, at andre kan gå til alteret og modtage en personlig velsignelse.
Jeg kender dog også mange præster ( og i øvrigt lægfolk, der er kommunionsuddelere), der bevidst vælger at give kommunion til alle, der beder om det, selvom de har på fornemmelsen, at der er tale om Ikke-katoliker. Og med den nuværende paves fokus på barmhjertighed i stedet for regler, kan man vente, at endnu flere præster vil uddele kommunion til ikke-katoliker.
Her nok en amerikansk episcopal pilgrim, som har fundet sin egen måde at gøre det på:
I also am a member of the Episcopal Church here in the US. When attending a Catholic Church here, or anywhere else in the world, I always observe the Catholic Church's rules on communion. The one exception that I make is taking Communion as a Pilgrim on the Camino. On the Camino the Masses, including Holy Communion, mean a lot to me spiritually. I will not try to justify that decision, even though I know it is wrong in the eyes of the Catholic Church. It's just what I do.

Det er ikke første gang, at der har været debat om ikke-katolske pilgrimme og nadveren på diverse pilgrimsfora. Jakobsvejen.dk har tidligere omtalt en tysk debat om emnet. Dette indlæg kan findes her på siden dateret den 27. juni i år under overskriften "Den katolske messe og pilgrimmene".


Ingen kommentarer:

Send en kommentar