torsdag den 1. oktober 2015

Stor anlagt pilgrimsseminar i Santiago

Under overskriften Fair Way tales der om fremtidens pilgrimsvandringer fra den 15. til den 18. oktober.
Der er nu åben for tilmelding til de tre dages pilgrimseminar i Santiago de Compostela, hvor et af hovedformålene er at drøfte, hvordan man kan bevare/skabe en spirituel pilgrimsrute, samtidig med at antallet af pilgrimme nu er på en kvart million om året. Seminariet har også til formål at hjælpe den hastigt voksende turistindustri langs pilgrimsvejene til at skabe de rigtige rammer for pilgrimmene. Du kan se programmet for de tre dages seminar her. http://www.fairwaysantiago.com/programa .Det er ikke gratis at deltage. Det koster fra 3 Euro til 181 Euro, alt efter hvilke dele af messelignende kæmpearrangement, som man eventuelt ønsker at deltage i. Det er muligt at bestille overnatning via seminariets hjemmeside. http://www.fairwaysantiago.com/portada

Ingen kommentarer:

Send en kommentar