onsdag den 10. august 2016

De unge går pilgrimsvandring om sommeren

Stor forskel på pilgrimmene i juni og juli - både hvad angår motiv og alder.
Det er efterhånden blevet en tradition for - især mange spanske - unge at gå pilgrimsfærd til Santiago Compostela om sommeren, og det det vil sige i juli og august, hvor skoler og uddannelsessteder har lukket i mange europæiske lande. På pilgrimskontoret i Santiago fører de ret nøje statistik med, hvor mange pilgrimme, der kommer ind til Santiago, hvor gamle de er og hvilke motov, de har for at gå pilgrimsvandring. I juni var 21 % af de 39.079 eller i alt 8.138 under 30 år. I juli var 39 % af 45.483 eller i alt 17.735 under 30 år, mens kun 11 % var over 60 år. der var altså over dobbelt så mange unge under 30 år i juli, som i juni. Og antallet af ældre (over 60 år ) tilsvarende mindre.
Der sker også en ændring i motiverne for at gå pilgrimsvandring. Der går forholdsvis flere pilgrimme af primært religiøse grunde i juli i forhold til i juni - eller for den sags skyld årsgennemsnittet. I juli i år meldte 47 % ud, at de gik primært af religiøse grunde. 45 % oplyste, at de gik af en kombination af religiøse/spirituelle/kulturelle grunde, mens kun 8 % oplyste, at de gik af andre - ikke religiøse - årsager.
Over 26 % eller næsten 12.000 af julis Santiagoopilgrimme tog "kun" turen fra Sarria knapt 120 km fra Santiago. Mange spanske ungdomsgrupper - ofte sammen med ungdomspræsten - bruger juli og august til at gå fra primært Sarria til Santiago ofte under sang, mariabønner og almindelig selskabelig snak - utroligt livsbekræftende, men nogle - tit nordeuroæiske og amerikanske - pilgrimme har givet udtryk for irritation overfor disse grupper, fordi de mener at pilgrimsvandring bør foregå i stilhed.
Der er over hele året stort set ligelig fordeling mellem mænd og kvinder. I juli var fordelingen 51 % (mænd) - 49 % (kvinder).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar