onsdag den 10. februar 2016

Så er der pilgrimspas med Sankt Ansgar som afsender

Der kan nu købes pilgrimspas 3 steder i Danmark. På Katolsk Forlag eller som hidtil i Foreningen Danske Santiagopilgrimme via nettet. Men derudover kan man nu selv hente sit pas i Sankt Ansgar Domkirke i Bredgade i København.
Skal du på pilgrimsvandring i år, kan du som noget nyt få et pilgrimspas udstedt af Sankt Ansgar domkirke i Bredgade i København. Sankt Ansgar er Nordens Apostle, idet han omkring år 848 drog mod nord for at missionere. Her oprettede han Nordens formentlig første kristne menighed i Birke i Sverige i ca år 849, inden han i ca år 855 var manden bag det første kirkebyggeri i det nuværende Danmark, nemlig i Ribe.
Sankt Ansgars virke i Norden fandt sted nogenlunde samtidig med, at Kong Alfonso af Austrien i Nordspanien tog turen over bjergene fra hovedstanden Oviedo til en - den gang - netop fundet grav i midten af bjergene i Galicien, hvor Jesu apostel Jakob lå, og pilgrimsvandringen til stedet, i dag kendt som Santiago de Compostella (Sankt Jakob under lysende stjerner), begyndte.
Siden Nordens Apostle Sankt Ansgar stod for det første kirkebyggeri nord for Ejderen, har kirkeklokkerne lydt i Skandinavien hver evig eneste søndag. Og siden Kong Alfonso drog til Sankt Jakobs grav, har pilgrimme hvert evigt eneste år gået til Santiago de Compostella for at besøge Spaniens Apostle.
Det er en uformel kreds af danske pilgrimme, der mødes et par gange om året til pilgrimstræf for at snakke om pilgrimsliv og inspirere hinanden, der i efteråret rettede henvendelse til Den katolske Biskop i København, Czeslaw Kozon, i ønsket om at få et dansk pilgrimspas med Sankt Ansgar som afsender, og det er altså nu en realitet. Passene kan bl.a. købes om søndagen efter højmessen i Sankt Ansgar kirke mellem kl. ca 12,00 og 12,45.
Det nye pilgrimspas kan bruges på alle jakobsveje/caminoerne mod Santiago de Compostella.
Sankt Ansgar var Benediktiner-munk i et kloster ved Bremen i Nordtyskland. Normalt bliver benediktinerne i det samme kloster dag ud og dag ind hele dages liv. Men Sankt Ansgar fik tilladelse til at drage mod nord. I hans biografi, Vita Ansgarii, skrevet af Rimbert ca ti år efter Ansgars død i 865, står der bla: "Ansgar fattede kærlighed til pilgrimme".
Pilgrimmene bag ideen om Sankt Ansgar på danske pilgrimspas - og nye/andre der har lyst til at være med - mødes næste gang til pilgrimstræf, fredag den 1. april, i Sankt Mariæ kirke på Jens Jessenvej på Frederiksberg hos Benediktinerinderne, der selv har et relikvie af Nordens Apostel Sankt Ansgar i deres kapel. Der kommer her på siden mere om pilgrimstræffet, den 1. april, senere.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar