lørdag den 9. januar 2016

Stor forskel på nationalitet af pilgrimme hen over året

Om sommeren er der et stort flertal af Spaniere på Caminoerne resten af året er det ikke-spaniere, der er flest af.
Nationaliteten på de pilgrimme, der går på pilgrimsvejene mod Santiago, svinger meget efter årstiderne. Det er dog stadig mest sandsynligt, at du møder en spanier på Caminoen end en pilgrim fra noget andet land, selvom spanierne ikke længere udgør over halvdelen af det samlede antal pilgrimme. Af statistikken for 2015 fremgår det klart, at langt de fleste spaniere går i sommermånederne. I august var der over 33.312 spanske pilgrimme (60,6 % ), der kom ind til Santiago, mens der "kun" var 21.584 (39,6 %) ikke-spaniere. Procentsatserne ser helt anderledes ud bare end måned senere. I september udgjorde ikke-spanierne 59 % ( 22.073 pilgrimme), mens der var 15.354 spaniere (41 %). Samlet set går der flest udlændinge (ikke-spaniere) i april-maj og september-onktober. I de 3 vintermåneder er der - trods stor stigning i de senere år - stadig forholdsvis få pilgrimme, her i seneste måned, december 2015, ialt 2.012 pilgrimme med en lille overvægt af spaniere, nemlig 1.096.
Der er en stor forskel mere, som kan ses af statistikken fra 2015. Langt de fleste ikke-spaniere går længere end de spanske pilgrimme, idet mange af de spanske sommerpilgrimme (juni, juli og august) starter deres pilgrimsvandring i Sarria ca 120 km fra Santiago, mens udlændingene ofte går flere hundrede kilometer - den største gruppe helt fra Saint Jean Pied de Port på den franske side af Pyrenæerne ( ca 800 km fra Santiago).
En spansk pilgrim fortalte mig en gang, at mange spaniere - imodsætning til udlændingene - ofte deler Camino Frances op, så de tager ca en uge hvert år fra Klostret i Roncesvalles ( ca 750 km fra Santiago) og bruger fire-fem uger fordelt over fire år på projektet.
Der er ikke længere den store forskel i den motivitaion for at gå Caminoen, som spaniere og ikke spaniere opgiver ved ankomsten til Santiago. Ca 37 % oplyser, at de går primært af religiøse grunde, mens hovedparter ( over halvdelen) oplyser, at det er en blanding af kultur og religiøsitet, der får dem til at tage turen. Et lille mindretal nævner andre årsager til pilgrimsrejsen.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar