tirsdag den 24. maj 2016

Pilgrimspas fra Katedraler udenfor Santiago godkendes !

Der har - også i danske santiagopilgrimskredse - været en del meldinger om, at kun bestemte pilgrimspas godkendes, når pilgrimspasset skal bruges til at få Compostella ( bevis for pilgrimsfærden).
I Lugo, der ligger ca 100 km fra Santiago, har de lavet deres eget pilgrimspas, som de uddeler gratis. Det har betydet, at Katedralen i Santiago ( som har en vis indtægt ved salg af pilgrimspas), har meddelt, at Lugo-passet ikke vil blive godkendt til at få et Compostella, som alle pilgrimme, der ønsker det, får ved ankomsten til Santiago, som bevis for pilgrimsfærden. Denne interne spanske uenighed mellem to nabo-katedraler fik en gruppe Lugo-pilgrimme til at gå i samlet flok til Santiago på fire dage med deres egne pas fra katedralen i Lugo. De ankom i går. Og de fik alle deres Compostela, men måtte i modsætning til andre pilgrimme, betale to Euro pr.styk. Hvilket de fleste nok vil betragte som et symbolsk beløb.
Medlemmer af Danske Santiagopilgrimme, der også sælger pilgrimspas, rettede her i foråret henvendelse til Det katolske Bispekontor i København, hvor de advarede mod, at Katolsk Forlag i Danmark og den katolske domkirke i Danmark, Sankt Ansgar, solgte pilgrimspas. I foreningen af Danske Santiagopilgrimme mente man, at pas solgt fra Den katolske Kirke i Danmark ikke ville blive godkendt. Dette til orientering således at I ikke gør kommende pilgrimme en bjørnetjeneste, skrev et medlem af foreningen til katolsk bispekontor i Danmark.
Undertegnede - og i øvrigt også flere andre - har her i april-maj 2016 gået pilgrimsvandring til Santiago med pas fra Den katolske Kirke i Danmark uden problemer af nogen art. Tværtimod blev det et sted bemærket som noget særligt, at passet havde et stempel med en tegning af Den katolske Domkirke i Danmark. Og I Santiago blev Compostellaet udleveret helt gratis uden problemer af nogen art - tværtimod. Der blev, som sædvanlig, ønsket tillykke med vel overstået pilgrimsfart.
Dette indlæg er ikke skrevet for at skabe polemik af nogen, men alene af hensyn til de pilgrimme, der lige nu er på vej til Santiago med et Pilgrimspas erhvervet hos Katolsk Forlag i Danmark eller i Sankt Ansgar.
Her i landet kan pilgrimspas altså erhverves hos foreningen af Danske Santiagopilgrimme, via Katolsk Forlags hjemmeside eller ved henvendelse i Sankt Ansgar domkirke i Bredgade i København. Det kan endvidere købes/fås i en række startbyer bl.a. på pilgrimskontoret i Saint Jean Pied de Port, hvor mange danske pilgrimme begynder deres pilgrimsfærd.

Pilgrimspas hvorfor ? Du kan her på siden under "praktiske oplysninger" læse mere om pilgrimspas. Hvad er det ? og hvorfor er det en god ide, at have et med på pilgrimsfærden til Santiago eller af pilgrimsvejen mod Rom ?

Ingen kommentarer:

Send en kommentar