onsdag den 7. august 2019

Pilgrimsfællesskab for tysktalende i Santiago

Santiagofællesskab: Morgenmesse, rundvisning i Katedralen og andre fællesaktiviteter på tysk er blevet et årligt tilbagevendende tilbud til pilgrimme, der ankommer til Santiago.
Langt de fleste af de tilbud, der gives til pilgrimme, der ankommer til Santiago de Comostela, er naturligt nok på spansk. Men der foregår meget for pilgrimme på en række andre sprog, herunder engelsk, tysk, fransk, italiensk, polsk, ja sågar lejlighedsvis på koreansk og japansk. Forleden fortalte en dansk pilgrim mig, at hun med stort udbytte havde deltaget i en rundvisning i Katedralen i Santiago på tysk ledet af frivillige, som brugte over en time - helt gratis - på at fortælle Camino Santiagos historie gennem en rundvisning i Katedralen. Jeg har selv for år tilbage deltaget i denne "spirituelle rundvisning" (som de tyske frivillige kalder det), og kom til at tænke på, om andre danske pilgrimme med lidt kendskab til tysk kunne have glæde af lidt information.
Det er bispedømmet i Rottenburg-Stuttgart, der nu på 11 år (fra maj til og med oktober) sender en gruppe frivillige, der selv har gået Caminoen, til Santiago for at bistå og lave fællesskab for de tysktalende pilgrimme, der har lyst. Der er ligeledes en tysktalende præst, der står for en daglig - velbesøgt - katolsk messe på tysk. Det tyske pilgrimsfællesskab holder til i det - forholdsvis nye - pilgrimshus i Rúa das Carretas 33, hvor ankomne pilgrimme også skal melde sig, hvis de ønsker et compostela.
Her under restaureringen af Katedralen er den daglige messe på tysk flyttet til en lille kirke, men er du interesseret kan du læse mere på denne hjemmeside: https://www.auslandsseelsorge.de/pilgerseelsorge-santiago-de-compostela/ , ligesom der plejer at være en repræsentant for det tyske pilgrimsfællesskab tilstede ved den daglige pilgrimsmesse klokken 12.00, hvor de fortæller om det næste døgns tilbud på tysk til nyankomne pilgrimme.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar