onsdag den 2. september 2015

460.000 på Camino Frances i 2021

Den galiciske lokalregering regner med en mangedobling i antallet af pilgrimme.
Den galiciske regering afsætter nu over 11 millioner kr. om året de næste 6 år til vedligeholdelse og forbedringer af den sidste del af Camino Frances, nemlig den del der er i Galicien.
Det skyldes forudsigelser om, at der vil ske en ny eksplosiv udvikling i antallet af pilgrimme, når det i 2021 igen er helligt år i Santiago. Det er helligt år, når Sankt Jakobsdag falder på en søndag, den seneste gang i 2010 kom der 272.212 pilgrimme til Santiago, der af 190.000 af Camino Frances. Til sammenligning regner man med ca det samme antal pilgrimme på Camino Frances i år, hvor det endelige antal pilgrimme på alle ruter forventes at passerer 250.000.
Der er helligt år næste gang i 2021 efter en længere pause, fordi skudåret betyder, at der springes en søndag over, så den næste gang, at den 25.juli falder på en søndag er i 2021. Her forventer den galiciske regering, at der vil være 480.000 pilgrimme, der vil gå af Camino Frances gennem Galicien til Santiago. De over 11 millioner kroner, der nu investeres skal blandt andet bruges til fodgængerovergange og trafiksikkerhed, hedder det i en meddelelse fra lokalregeringen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar