tirsdag den 3. oktober 2017

Med Vor Herre i rygsækken

Over 90 % af årets 300.000 Santiagopilgrimme giver i spørgeskema udtryk for, at de på den ene eller anden måde har et religiøst motiv for at gå pilgrimsvandring.
Antallet af pilgrimme, der går til Santiago de Compostella i Spanien, bare stiger og stiger. Men i modsætning til, hvad mange - måske - tror, har langt de fleste moderne pilgrimme Vor Herre med i rygsækken, når de ankommer til katedralen i Santiago - ofte efter mange uger eller hele måneder på pilgrimsstierne. På pilgrimskontoret i Katedralen i Santiago har bispedømmet lavet statistik hvert år, hvor de ankomne pilgrimme bl.a. har svaret på spørgsmål om køn, alder og nationalitet, men også hvilket motiv de har for at gå pilgrimsvandring. Og disse svar viser faktisk, at der kun er meget små forskydninger - rent procentvis - de seneste 30 år, når det gælder pilgrimmenes religiøsitet.
I 1990, da den moderne pilgrimstrend var i sin spæde vorden, kom der "kun" 4.918 pilgrimme ind til Santiago, heraf oplyste de: 2.359 (48 %), at de gik primært af religiøse grunde. 42 % eller 2.086 gik af en kombination af kulturelle og religiøse motiver, mens "kun" 473 eller 10 % angav ikke religiøse grunde, som årsag til pilgrimsvandringen.
I 2016 ser tallene med samlet 277.854 Santiago-pilgrimme ikke så forskellig ud fra fordelingen på motiver for snart 30 år siden. Primært religiøse årsager : 122.973 (44 %) Kombination af religion og kultur: 132.660 (48 %) og ikke religiøse motiver 22.221 (8,00%). De foreløbige tal for de første 9 måneder af i år, hvor det samlede antal pilgrimme vil komme tæt på 300.000, viser en lille forskydning til fordel for de pilgrimme, der går primært af religiøse grunde. Men alt i alt er der sket meget lidt i motiverne for at gå pilgrimsvandring siden det igen så småt begyndte at blive "moderne" for ca 30 år siden.
Den største forskel over de 30 år er forskydningen på køn og alder. I 1990 var over 2/3 af pilgrimmene mænd, og der var meget få "gamle" pilgrimme. I de senere år er der stort set lige mange kvinder og mænd, der går pilgrimsvandring, og næsten 20 % af pilgrimmene har passeret 60 år.
Hvordan motiverne er for de næsten 3.000 danskere, der nu årligt går til Santiago, offentliggør Katedralen i Santiago ikke specifikke tal på.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar