mandag den 12. september 2016

Pilgrimsvandringen i Spanien spredes over året.

Antallet af Santiagopilgrimme vil næppe passerer 300.000 i år.
Der er her i september stadig rigtig mange pilgrimme på de forskellige jakobsveje/ Camino de Santiago i Spanien. Her lørdag-søndag er der kommet 3.192 pilgrimme ind til pilgrimsakontoret i Santiago, hvilket antyder, at der samlet er flere septemberpilgrimme på stierne i år end i fjor. Men samtidig er stigningen i antallet af pilgrimme denne sommer meget mindre end tidligere, og i august var der ovenikøbet et lille fald i antallet af pilgrimme i forhold til i fjor. Årets pilgrim nr. 200.000 blev nået i slutningen af august ti dage før pilgrim nr. 200.000 i 2015. I alt har der indtil nu været en stigning i antallet af pilgrimme i 2016 i forhold til de samme måneder i fjor på ca 4 %, hvilket er væsentlig mindre end de seneste års - næsten faste - stigninger i antallet på 10 % eller derover.
Og nu til det egentlige budskab: Ovenstående opgørelser tyder på, at der bliver stadig flere efterårs, vinter og forårspilgrimme, mens antallet af pilgrimme om sommeren er ved at stagnere på et godt nok højt niveau med 138.274 pilgrimme i de tre sommermåneder i indeværende år. Samtidig ser det ud til, at flere og flere jakobspilgrimme nu tager nogle af de andre pilgrimsruter i stedet for den stadig langt mest benyttede, Camino Frances. Det drejer sig først og fremmest om Camino Portugues ( der nu findes i flere variantrer), men også Camino del Norte.
De mange pilgrimme i vinterhalvåret har ført til, at flere og flere herberg nu holder åbent hele året. Det er altså blevet nemmere at gå i vinterhalvåret end tidligere, men skulle nogen få lyst, skal de dog huske at tjekke, hvilke herberger, der har åbent. I hele 2015 var der over 2.000 danske pilgrimme, der meldte sig på pilgrimskontoret i Santiago. Uden at have sikre tal, tror jeg, at der bliver flere danske santiagopilgrimme i år. Og mange af os danskere foretrækker at gå uden for de tre sommermåneder - ikke mindst på grund af varmen. Derfor lige et par informationer til jer ( der som undertegnede ) har planer om at tage afsted her i efteråret. Mange danske pilgrimme synes, at en tur på Camino Frances skal begynde på den franske side af Pyrenæerne i Saint Jean Pied de Port. Her skal man være opmærksomme på, at Napoleonsruten over Lepoeder formentlig lukkes den 1. november og først åbner igen den 1. april. Den forventede lukning skyldes de mange ( 70 redningsaktioner), som redningsmandskab måtte gennemføre i vinteren 2014/15, primært fordi pilgrimme havde opført sig uforsigtigt. I de fem måneder skal pilgrimme i stedet bruge den lettere rute over Valcarlos.
Dernæst skal man være opmærksom på, at den stadig mere populære Camino Primitivo ( som jeg skal prøve her i oktober) er meget vanskelig at bruge om vinteren på grund af sne, ligesom stort set alle herberger på ruten er lukket.
Alt i alt bliver der altså flere pilgrimme i 2016 end i 2015, hvor 262.259 meldte sig på pilgrimskontoret, men det magiske tal på 300.000 nås IKKE. Og spørgsmålet er, om afmatningen denne sommer betyder, at pilgrimstrenden er ved at nå sit maximum, eller om pilgrimmene bare spreder sig mere over året, samtidig med at Spanien ikke længere er det eneste pilgrimsland. I Frankrig, Tyskland og ikke mindst Italien meldes der om flere pilgrimme på stierne, selvom der ikke er nær så gode statistiske information, som den der laves på pilgrimskontoret i Santiago.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar