lørdag den 3. september 2016

Kun svag stigning i antallet sommer-santiagopilgrimme

Mange unge - oftest spanske kristne ungdomsgrupper - går om sommeren.
Mens august 2016, som beskrevet her på siden i går, for første gang i mange år havde lidt færre Santiagopilgrimme end året før, er der samlet set kommet flere pilgrimme ind til Santiago i de tre sommermåneder i år end der gjorde i fjor. Der kom 138.274 pilgrimme til Santiago i juni, juli og august i år mod 135.520 i de samme måneder i 2015, viser tal fra pilgrimskontoret i Santiago. Men en væsentlig ændring er der sket denne sommer i forhold til tidligere år, nemlig at den eksplosive stigning i antallet af pilgrimme, der har fundet sted de seneste 25-30 år, i år er fladet ud, og det store ubesvarede spørgsmål er derfor: Er antallet af pilgrimme (pilgrimstrenden/moden) toppet og på vej ned, har den lagt sig på et fast niveau, eller er det bare en midlertidig opbremsning ?
Uanset hvad, vil det for den enkelte pilgrim stadig opleves, som om der er rigtig mange pilgrimme på stien, også her i september-oktober, hvor der traditionelt er mange nordiske (danske) pilgrimme, ofte aldersmæssigt lidt grå i toppen, der drager på pilgrimsfærd i Spanien. Der vil stadig være mange på stien, og hvis man tager Camino Frances (Oftest her i landet omtalt som Caminoen), vil der være pilgrimme så langt øjet rækker både foran og bagved, når man går på stien.
Der er meget lidt forskydning i profilen på de pilgrimme, der har gået i sommer, i forhold til de seneste års sommerpilgrimme. I august var der - imodsætning til om foråret, efteråret og vinteren, langt flere spanske pilgrimme på stien. Nemlig 6 ud af hver 10. De spanske pilgrimme går i gennemsnit en kortere rute end ikke-spaniere, idet mange starter i Sarria (Camino Frances) eller Tui - grænsebyen til Portugal (Camino Portugues), mens mange ikke-spaniere starter i Saint Jean Pied de Port (Camino Frances) eller før på ruten i Frankrig eller for de fås vedkommende endnu længere væk, samt i Porto på Camino Portugues. En enkelt pilgrim er i august ankommet til Santiago efter at have taget turen helt fra Danmark, hvilket normalt tager omkring 3½-4 måneder.
32.214 pilgrimme er i august gået ind i Santiago af den Franske rute, mens 9.987 er gået ind af den Portugiske rute, så i praksis har de ankomne pilgrimme næppe bemærket, at der i august i år var lidt færre pilgrimme end i fjor.
Gennemsnitsalderen er fortsat væsentlig lavere om sommeren end resten af året. Der er stort set en ligelig fordeling mellem kønnene (48 % kvinder 52 % mænd) hvilket er tæt på årsgennemsnittet, hvor kvinderne dog haler yderligere end på mændene. En større forskel er der i motiverne for at gå. 45 % - eller over 24.000 pilgrimme - nævner, at de går til Santiago primært af religiøse grunde, 45 procent, at de går af blandede motiver religiøse/kulturelle grunde, mens 10 procent går af kulturelle, sportslige eller andre ikke-religiøse grunde. De 10% ikke-religiøse passer meget godt med årsgennemsnittet, men imellem de to andre grupperinger er der flere pilgrimme om sommeren, der går af rent religiøse grunde. Mange spanske kristne ungdomsgrupper går om sommeren/i ferietiden, oftest sammen med ungdomspræsten, og ofte kun fra Sarria, hvilket altså afspejles i statistikken.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar