lørdag den 30. marts 2019

Efterårets pilgrimstræf 1. november !

Den lille gruppe pilgrimme, der de seneste 5 år har arrangeret pilgrimstræf forår og efterår i Det storkøbenhavnske Område, har tidsfastsat næste træf.
Der bliver pilgrimstræf fredag, den 1. november i Sankt Vilhelms Kirke, Møllestræde 7 i Hillerød, nogle få minutters gang fra stationen. Det er en lille gruppe pilgrimmme med primært katolsk baggrund, der de senere år har arrangeret pilgrimstræf i forskellige kirker i Det storkøbenhavnske Område, to gange årligt, forår og efterår. Møderne har efterhånden fået en fast form. Man mødes i kirken til messe kl. 17,00, hvorefter der er samvær med et lille pilgrimsoplæg, fællesspisning med fri snak og mulighed for at få svar på rigtig mange - praktiske - pilgrimsspørgsmål, ligesom erfaringsudveksling om forskellige pilgrimruter er muligt. Næste gang handler det lille oplæg om pilgrimsvandrig i Danmark, inden der er fællespisning og fri snak om pilgrimsvandring.
På møderne er det tillige muligt at købe pilgrimspas/credencial til pilgrimsvandring af Camino'erne/Jakobsvejene i Spanien og det øvrige Europa.
Det kommende møde blev besluttet på det seneste møde i Sankt Mariæ kirke på Frederiksberg, der fandt sted tidligere i marts. Antallet af deltagere i træffene har svinget mellem 15 og 25 pilgrimme. Det er ikke nogen forening, der står bag, men en løst sammensat pilgrimsgruppe, der på skift arrangerer diverse træf. Selvom møderne foregår i katolsk regi er alle både garvede og kommende pilgrimme velkommen uanset trosretning/konfession; hvilket i øvrigt også mange - ikke mindst førstegangspilgrimme - har gjort brug af gennem årerne. Der kommer mere her på www.jakobsvejen.dk om næste træf, når tiden nærmer sig.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar