tirsdag den 5. april 2016

Flere problemer pilgrimme og herberger imellem !!!

De mange nye private herberger kombineret med eksplosionen i antallet af pilgrimme giver flere konflikter på pilgrimsruten end tidligere.
Her er alt for dyrt. Toiletter og bad er ikke rene. Hospitaleros'en er sur og muggen. Det er klager som disse, der har været i kraftig vækst de senere år, oplyser El Centro de Estudios y Documentación del Camino de Santiago, der er et forskningsted for pilgrimsvandring, der har til huse midt på Camino Frances i Carrion de los Condes. Et andet frisk eksempel er en kvindelig pilgrim, der faldt ned fra køjen i herberget i Castrojeriz, og som efterfølgende startede en sag for at få erstatning.
Mange pilgrimme - langt fra alle - er blevet mere krævende, og mindre taknemmelige overfor den service, der udvises på herbergerne, der i stort omfang stadig fungerer idealistisk med gratis arbejdskraft. Omvendt strammer nogle af de private herberger prisskruen, når højsæsonen for pilgrimvandring kan betyde, at der i en by eller område er langt mellem de ledige senge.
Problemer af denne art, som der kun var meget få af, for få år siden, har fået Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago del Norte ( venskabsforeningen for Camino del Norte) til at samle alle herberger på camino del Norte, der kører non-profit med frivillig arbejdskraft, for at drøfte, hvordan man kan imødekomme eventuel kritik.
På den ene side skal herbergerne være et sted med imødekommenhed, hjælpsomhed og give pilgrimmene en god følelse på deres vej til Santiago. På den anden side er det blevet mere nødvendigt at stille regler op for pilgrimmene, så de ved, hvad der gælder på herbergerne, hedder det fra Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago del Norte. Det drejer sig i stor udstrækning om kommunikation.
Som noget helt nyt skal vi også til at tage højde for, at nogle "pilgrimme" stjæler fra andre pilgrimme. Her skal der advares, så den enkelte pilgrim er lidt mere opmærksom end for få år siden. Vi må ligeledes konstatere, at profilen på nogle pilgrimme har ændret sig. Nogle pilgrimme er mere krævende og mindre takkende end tidligere tiders pilgrimme. Eller også er der bare blevet flere pilgrimme af alle slags, så vi mærker mere til dem, der brokker sig.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar