tirsdag den 5. februar 2019

Interessen for vinterpilgrimsfærd holder sig

Der er stadig en del pilgrimme, der kæmper sig gennem sneen i bjergene i januar for at nå Santiago.
Selvom antallet af vinterpilgrimme ligger langt under sommerens uendelige "slanger" af pilgrimme med rygsæk på de mange camino'er mod Santiago, er det alligevel lidt overraskende, at over 50 pilgrimme i gennemsnit dagligt kom ind til Santiago i januar i år. Det blev ialt til 1.737 i januar, hvilket er 109 eller 6,6 % mere end i januar i fjor - altså kun en lille stigning, men interessen har altså holdt sig. Og i år har der mange dage været meldt om masser af sne i bjergene undervejs på flere af stierne, bl.a. har turen på Camino Frances mellem Roncesvalles og Pamplona været lukket nogle dage på grund af vejrforholdene, ligesom sne i Pyrenæerne for få dage siden gjorde det vanskeligt for pilgrimme at gå mellem Valcarlos og Roncesvalles af den gængse sti. Det foregik af landevej, som heller ikke var nogen nem turg.
Og vinterpilgrimme er - måske meget naturligt - stadig gennemsnitligt langt yngre end resten af året, idet kun 8 % havde passeret de 60 år, ligesom kønsfordelingen ser noget anderledes ud end i forår, sommer og efterår, hvor kvinderne nu er i overtal, udgør de kun 1/3 i december, januar og formentlig igen i år i februar. Og så er sandsynligheden for at høre mere koreansk end noget andet sprog meget stor i vintermånederne. Igen i år er der rigtig mange sydkoreanere på vintervandring på Camino Frances.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar