lørdag den 9. februar 2019

Caminoen er stadig populær i Danmark

2.500 danskere gik til Santiago i 2018. Det er en stigning i forhold til året før. Danmark er stadig det nordiske land, der "sender" langt flest pilgrimme til Santiago.
De seneste otte år har 14.610 danskere henvendt sig på pilgrimskontoret i Santiago og bedt om et compostella (bevis for veludført pilgrimsfærd). Og interessen blandt danskere for at gå til Santiago har holdt sig siden antallet for alvor steg året efter, at Danmarks Radio i december 2010 havde sendt "Bertelsen på caminoen" hver aften på DR2.
Nogle danske pilgrimme - bl.a. undertegnede - har dog et mindre "lager" af compostellaer liggende, og det fremgår ikke af nedenstående tal, hvor mange der er flergangspilgrimme.
Her antallet af uddelte compostellla'er til danskere for de enkelte år: 2011: 1.644; 2012: 1.682; 2013: 1.757; 2014: 1.741; 2015: 2.160; 2016:2.594; 2017:2.273, og i fjor, 2018 præcis 2.500. Som det ses er 2016 stadig det år med fleste danskere på Caminoen, men antallet for 2018 viser tydeligt, at interessen i Danmark har holdt sig, selv den procentvise del af det samlede antal Santiagopilgrimme årligt er faldet kraftigt, idet der bliver ca 10% flere Santiagopilgrimme hvert år, så der i 2018 var 327.378 pilgrimme med 177 forskellige pas i lommen. Pilgrimme af 177 forskellige nationaliteter fortæller lidt om, hvilken verdensarv pilgrimsvandring til Santiago er blevet.
Der går i øvrigt langt flere danskere til Santiago end fra det øvrige Skandinavien, der i fjor (2018) var repræsenteret af henholdsvis 587 nordmænd og 1.330 svenskere. Og set i forhold til befolkningstal ligger danske pilgrimme stadig meget højt på "top-ti-listen"; idet pilgrimsvandring til Santiago målt i forhold til indbyggertal kun har lande som Spanien, Portugal, Irland og Polen foran Danmark.
NB: Og så er det iøvrigt værd at notere at 4 Santiagopilgrimme i 2018 tog turen helt fra Danmark.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar