torsdag den 6. februar 2020

Pilgrimstræf på Frederiksberg, den 6. marts

På Caminoen fra Paris til Santiago, ca 1.800 km, samt erfaringsudveksling om andre pilgrimsemner er temamerne på pilgrimstræffet.
Der er nu en måned til forårets pilgrimstræf, der denne gang foregår i Sankt Mariæ Kirke, Jens Jessens Vej 5, 2000 Frederiksberg, fredag, den 6. marts kl. 17.00.
Det er en mindre gruppe veteranpilgrimme, primært med katolsk baggrund, der de seneste fem seks år, har arrangeret pilgrimstræf forår og efterår i Det storkøbenhavnske Område. Træffet er åbent for alle. Ideen er gensidig inspiration til pilgrimsvandringer, samt hjælp til førstegangspilgrimme, der gerne vil vide noget om, hvordan det er at gå pilgrimnsvandring. På træffet vil der være veteranpilgrimme med, der har erfaringer fra pilgrimsvandring i Spanien, Portugal, Frankrig, Italien, Østrig og Tyskland, ligesom nogen også har prøvet at gå på jakobsvejene her i landet. Pilgrimstræffene har gennem årerne fået en nogenlunde fast form. Man mødes til messe i kirken kl. 17.00, hvorefter der er træf i menighedssalen. Først et lille oplæg på 45 minutter til en time om et pilgrimsemne, dernæst fællesspisning og fri snak, hvor det er muligt at udveksle erfaringer eller hjælpe førstegangspilgrimme på vej på Caminoen, der oftest har haft mange spørgsmål af praktisk art.
Næste gang vil Jan Andersen, der gik af Caminoen/Chemin Saint Jacques fra Paris til Santiago ( en tur på ca 1.800 km) i foråret i fjor (2019), fortælle om sin tur gennem det meste af Frankrig og videre gennem Nordspanien til Apostlen Jakobs grav. Her foto af "Jakobstårnet" i Paris, hvor de fleste Santiagopilgrimme, der går fra Paris, begynder deres tur. Af hensyn til det praktiske arrangment (bl.a. indkøb til fællesspisning) vil arrangørerne gerne have tilmeldinger. De kan ske her til jakobsvejen@gmail.com .

Ingen kommentarer:

Send en kommentar