mandag den 9. december 2019

Danskere på "Caminoen" i 2019

Der er flest danske santiagopilgrimme i september, maj og juli.
Pilgrimskontoret i Santiago er igen begyndt at opdatere pilgrimsstatistikkerne på nettet efter nogle måneders pause. Og for nogle pilgrimme - bl.a. undertegnede - er det lidt interessant at følge med i udviklingen i antallet af pilgrimme m.m. Og jeg blev faktisk lidt overrasket, da jeg gennemgik statistikken fra januar til og med oktober i år. Tallene for november er endnu ikke lagt ud. Det samlede antal på over 336.000 de første ti måneder er næppe nogen overraskelse for nogen. Antallet af ankomne pilgrimme til Santiago bare vokser og vokser år for år. For mig er der to overraskelser i statistikkerne - ikke mindst de måneder, hvor der går flest danskere. Jeg var overbevidst om, at der ville være flest danskere forår og efterår, og stort set ingen om sommeren. Her får I lige de fem måneder, hvor der indtil nu i år er kommet flest danskere ind til Santiago.
Maj: 443
September: 440
Juli: 404
Oktober: 350
April: 281
August: 260
Maj og september var som forventet. Men at der er så mange danskere på en af caminoerne mod Santiago i juli og august var en overraskelse. Statistikken giver ingen information om, hvor langt de danske pilgrimme har gået de enkelte måneder, ligesom jeg ikke har nogen informationer om, på hvilken tid af året diverse rejseselskaber laver deres pilgrimsvandringerne, og om hvorvidt de er med i statistikken. Det samlede antal danske Santiagopilgrimme vil formentlig igen i år være et sted mellem 2.200 og 2.400 ialt. Men det tal må vi vente med at se til en gang i januar.
Den anden overraskelse for mig er det fortsat stigende antal kvinder på caminoerne, mens antallet af mænd synes at stagnere. Meget tyder på, at der ved årets udgang igen i år vil være en overvægt af kvinder, der har gået til Santiago i 2019, og at den vil være større end i 2018.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar