onsdag den 2. januar 2019

2018 blev nok et rekord pilgrimsår

Det årlige antal af Santiagopilgrimme har aldrig været højere end i 2018, og på mange af de øvrige pilgrimsruter i Europa meldes der om et stigende antal pilgrimme, selvom der ikke sættes tal på.
Antallet af mennesker, der går pilgrimsvandring i Europa bare stiger og stiger. Og den sikreste antalsmæssige måling er stadig Camino de Santiago, idet de på pilgrimskontoret i Santiago stadig fører statistik over både antal, begrundelse, alder, nationalitet, samt hvilken pilgrimsvej og startby santiagopilgrimmene har gået af. Og her har de netop offentliggjort de foreløbige tal for 2018.
Antal: I 2018 blev det til ialt 327.342 santiagopilgrimme. Det er 26.306 eller næsten 9% flere end i 2017. Og selvom der ikke er statistik over, hvor mange der går ud af Le Puy eller Arles i Frankrig, eller som vandrer af Frances pilgrimssti eller Via Francigena i Italien, meldes der på diverse pilgrimshjemmesider om stadig flere pilgrimme. Pilgrimstrenden fortsætter altså med uformindsket styrke, og de seneste års tendes med en stigning på ca 10 % årligt i antallet af Santiagopilgrimme, ser indtil videre ud til at holde.
Mere fra Santiago: Der er stort set lige mange kvinder og mænd, der går, med en lille overvægt af kvindelige pilgrimme. Alder er ingen hindring. Over 18% har passeret 60 år, og de fleste af dem oplyser selv, at de er pensionister. 27 % er under 30 år, og her oplyser langt de fleste, at de er under uddannelse. "De gamle" går primært forår og efterår, mens de unge går om sommeren og i vintermånederne. Om vinteren er der en stor overvægt af mænd, mens der er langt flere kvinder på pilgrimsstierne i Spanien forår og efterår. Pilgrimsvandring er kort sagt for alle, uanset alder og køn.
Motiver: Knapt 43 % af santiagopilgrimmene ( 140.018) oplyser, at de primært går af religiøse grunde, godt 9% eller 30.607 siger, at de går af ikke-religiøse motiver, mens de øvrige 48 % har blandede motiver, herunder religiøse. Så motiver for alle Santiagopilgrimme - uanset nationalitet synes at hælde langt mere mod religiøsitet, end det er tilfældet for danske Santiagopilgrimme, hvor der ikke findes nogen præcise undersøgelser, men hvor delundersøgelser tyder kraftigt på, at danske santiagopilgrimme primært er ikke- religiøse, ligesom den største pilgrimsforening i Danmark med over 1.500 medlemmer, Danske Santiagopilgrimme, kalder sig selv en ikke-kristen forening.
Nationalitet: Under halvdelen (44 %) er spaniere, derefter er der flest italienere, tyskere amerikanere (USA), portugisere og franskmænd. Set i forhold til befolkningstal er der langt flest fra Irland, 7.547 santiagopilgrimme. Antallet af danske santiagopilgrimme i 2018 har www.jakobsvejen.dk endnu ikke fået fra pilgrimskontoret, men det ligger formentlig omkring 2.000, hvilket også er højt i forhold til befolkningsantal.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar