torsdag den 21. september 2023

Kommunale Herberger: 10 Euro for en seng !

Mens prisen for at gå på pilgrimsvandring i Spanien er stigende, diskuterer andre i Spanien,  hvorvidt de antalsmæssigt mange flere pilgrimme på de spanske Caminoer  - end for bare få år siden - er ved at ødelægge hele ideen med at gå pilgrimsvandring.

Der er i den seneste måneds tid sket en stigning i prisen på en seng på Camino Frances fra ca 8 euro til 10 euro på herbergerne i den billigste ende - her primært de kommunale herberger. Med enkelte undtagelser koster en seng på en  sovesal på Camino Frances nu mindst 10 euro. Der er stadig få kirkelige herberger med en billigere pris, ligesom nogle kirkelige herberger stadig har donativo (altså en bøtte, hvor hver enkelt pilgrim selv lægger et beløb i, som man synes passer.). Men også de kirkelige herberger er i takt med det stigende antal pilgrimme kommet under pres, idet det gennemsnitlige beløb, som pilgrimmene giver på "Donativo-herbergerne" er kraftigt faldende, idet et stort antal pilgrimme opfatter Donativo som "Gratis". 

www.gronze.com har for nylig haft en større artikel om problemer for Donativo-herbergerne. Artiklens forfatter, den spanske pilgrim og journalist, Anton Pombo, skriver, at vi (Veteranpilgrimme) skal til at vende os til et nyt "skældsord": "Cutregrino" - hvilket skulle være "øgenavnet" på de pilgrimme, der går på pilgrimsvejene uden at betale for overnatning, fællespisning eller andet: I min oversættelse fra Anton Pombo: Pilgrimme, der går Camino betalt af andre.

Du kan læse hele Anton Pombos artikel her: https://www.gronze.com/articulos/cutregrino-hacer-camino-costa-demas-30879

Og konsekvensen af den ændrede adfærd hos flere af dem, der i dag går på "Caminoerne" i Spanien vil måske være: Farvel til Donativo, flere låste døre, og mindre imødekommendehed hos naboerne til Caminoen.   I Santiago de Compostella er bystyret ved at være godt trætte af grupper af pilgrimme, der råbene og skrigende går gennem gaderne, vandaliserer bygninger og smider affald alle steder: Læs eventuelt her: http://www.jakobsvejen.dk/2023/08/santiago-er-invaderet-af-influencer.html

Bystyret har lavet ti bud til pilgrimmene om "almindelig god opførsel" Læs eventuelt her: 

http://www.jakobsvejen.dk/2023/08/pilgrimsopfrsel-i-santiago-her-ti-bud.html

Alt imens den Galiciske Regionsregering "jubler" over flere turister (herunder - ikke mindst - pilgrimme i både busser og til fods) og deraf stigende turistindtægter. Så meningerne om hvorvidt pilgrimstrenden er løbet løbsk er noget delte.
Ingen kommentarer:

Send en kommentar