tirsdag den 31. maj 2022

Går vi ad middelalderens Camino ?

De - nu 2000 årige - romerske landeveje var stort set identisk med middelalderens pilgrimsruter. 

Romerrigets udbredelse og dets infrastruktur med post- og soldaterveje rundt i hele Det romerske Rige omkring Kristi fødsel (år 0) var afgørende - først for kristendommens udbredelse (bl.a. apostlen Paulus brugte dem) og senere i middelalderen - for pilgrimsvandringens store succes. Pilgrimmene fulgte stort set de gamle romerveje, når de gik til Rom og Santiago, der var de helt store pilgrimsmål fra 800 - 900 tallet til den franske revolution. Det var de samme romerveje, som de muslimske erobere, først mauerne og senere osmanerne(tyrkerne) brugte til at forvandle kristne områder til muslimsk kerneland. 

Så når et spørgsmål til undertegnede ofte lyder: Er det samme vej vi pilgrimme går i dag til Santiago, som de gik i middelalderen ? er svaret: Stort set Ja og dog. De gamle romerske veje eksisterer langt fra alle steder i dag, idet de er lavet om til N-veje, motorveje eller andet.  Den nordspanske N-vej 120 følger i stort omfang en gammel romersk landevej, og her har pilgrimmene formentlig gået. Mens Via de la Plata ikke på samme måde er lavet til "køreveje", og pilgrimme der går fra Sevilla - der i større udstrækning end de øvrige pilgrimsveje - følger direkte "de samme fodspor", som først romerske soldater og "postbude", dernæst de fremrykkende mauerske erobere/besættere af Den iberiske Halvø, brugte, for så i dag at være pilgrimvej mod Santiago. Via de la Plata  fortsætter/fortsatte i Romertiden efter Astorga mod Leon og videre mod Oviedo, den nuværende Camino San Salvador. 

Her en hjemmeside:  https://www.omnesviae.org/ der viser de romerske landeveje, og dermed også, hvor tæt de ligger  opad de næværende pilgrimsruter i den del af Middelhavsområdet, der forblev kristent efter den muslimske storhedsperiode, ligesom vores del af Europa (store dele af Tyskland, Norden og Østeuropa), der ikke var en del af Romerriget ikke havde nogen romerveje. Europa opstod først omkring år 800, som en slags "kristent bolværk" med Karl den Store i spidsen (Det tysk-romerske Kejserrige) mod de muslimske hære/riger, der med stort held besatte/erobrede store landområder omkring Middelhavet og videre mod nord. Nogle historikere nævner det store slag ved Portier (syd for Paris) i 732, hvor nogle kristne småhære i fællesskab stoppede mauernes fremrykning, som Europas fødsel, og som i de følgende århundrede førte til den kristne pilgrimsvandrings succes.   https://www.omnesviae.org/ viser meget godt, hvilke romerske byer, der i dag er levende "mellemstationer", når vi følger de gule pile i Spanien og Portugal, de rød/hvide mærker i Frankrig, muslingeskallerne i det sydlige Tyskland eller skilte med Via Roma eller Via Francigena i Italien. Pilgrimsruterne har været brugt til lidt af hvert gennem historien. Det romerske aftryk ses aller kraftigst på Via de la Plata, hvor vi pilgrimme bogstaveligt går på sten lagt af slaver for ca  2.000 år siden, og hvor vi passerer romerske bygninger, milepæle, søjler der blev brugt til at tøjre postrytternes heste, samt de mange romerske vandledninger (viadukter), som præger horisonten. Og her et foto fra Via de la Plata i et meget øde område i dag, hvor ruinerne fortæller om romersk bebyggelse, og hvor enkelte historieske turister, samt pilgrimme er vidner til romernes aftryk på Europas historie.


Og så til rettelse af en misforståelse. Mange nutidige pilgrimme tror, at middelalderpilgrimmen foretrak vandveje eller kystveje mod Santiago. Men nej - historikerne er stort set enige om, at det var for farligt - nogle - men et mindretal - gik ganske rigtigt af Camino del Norte og sejlede til Nordspanien, men muslimske sørøvere, der tog kristne på sejlbådene som slaver; eller lokale langs fjordene i Nordspanien, der slog pilgrimme ihjel og stjal deres ejendele, var årsagen til, at langt de fleste pilgrimme gik nogenlunde samme vej, som de fleste Santiagopilgrimme går i dag. Nemlig via Le Puy en Velay i Frankrig og Roncesvalles (Rolandsdalen) i Pyrenæerne, og derefter Burgos og Leon mod Santiago.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar