lørdag den 7. juli 2018

Ny pilgrimsvej gennem Norditalien til Arles

Via Postumia: En arbejdsgruppe af erfarne pilgrimme har lavet en rute fra Zagreb via Trieste langs Pofloden (deraf navnet) ind i Frankrig til Arles, hvorfra der er en meget benyttet jakobsvej til Santiago.
Der reetableres stadig middelalderlige pilgrimsruter mod Santiago og Rom. En af de nye tiltag virker allerede nu til at blive en succes, fordi den er en direkte forbindelse til Via Tolosana, der i dag i Frankrig også kaldes Via Tolosana Compostelle eller Arles-ruten. (Via Tolosano er omtalt her på siden under Europæiske Pilgrimsveje). Den nye ( eller rettere over 2.000 år gamle vej) Via Postumia går fra Zagreb i øst via Trieste gennem Norditalien til Genuva og bærer sit oprindelige navn, Via Postumia. Opkaldt efter Po-floden, som den følger. Via Postumia blev anlagt af konsul Spurius Postumius Albinus Magnus 148 år før Kristi fødsel. Ca 1.000 år efter anlægget begyndte jakobspilgrimme fra det østlige Europa at bruge vejen på pilgrimsfærden mod apostlen Jakobs grav i Santiago.
Det er en arbejdsgruppe bestående af garvede Santiagopilgrimme, der siden 2014 har arbejdet med at få etableret ruten i vor tid, og nu er der en hjemmeside med informationer www.viapostumia.eu , Og fra adresssen herunder er det muligt at udskrive en guide, udtrykke kort, samt overnatningslister for dem, der vil afsted:www.http://viapostumia.eu/ , ligesom det er muligt at skrive til dem med spørgsmål eller ideer på info.viapostumia@gmail.com

Ingen kommentarer:

Send en kommentar