tirsdag den 4. januar 2022

159.198 santiagopilgrimme i 2021

Pilgrimsstierne blev genåbnet i 2021, men med langt færre pilgrimme end før Coronaen.

Nu begynder de foreløbige opgørelser for pilgrimsvandringen i 2021 at dukke op. I katedralen i Santiago fortæller de, at 159.198 pilgrimme er kommet ind på pilgrimskontoret i 2021 og bedt om et compostela. Tallet lyder stort, men skal ses i forhold til, at der i 2019 - årets før Coronaen - blev registreret 347.578 santiagopilgrimme, så i 2021 var der altså langt under det halve antal pilgrimme set i forhold til 2019.

Og der er flere store forskelle.

Selvom de endelige tal og skemaer endnu ikke foreligger, ser det ud til, at pilgrimme i gennemsnit har gået langt kortere distancer målt i kilometer end i 2019 og i tidligere år. 

På de spanske caminoerne er spanierne i stort flertal, ca 2/3 af alle santiagopilgrimme i 2021 var spaniere, og det er en langt større procentdel end i de seneste mange år. Vi skal tilbage til 2011 for at finde et år, hvor spanierne bare var lidt over halvdelen af det samlede årlige antal santiagopilgrimme. 

Jeg har endnu ikke fået det samlede antal danske santiagopilgrimme i 2021, men de månedstal jeg har modtaget tyder på, at det - efter omstændighederne- er forholdsvis stort.

Foreløbig konklusion på de foreløbige tal fra Santiago: Der er pilgrimme på stierne i Spanien, men langt færre end før Coronapandemien. Den gennemsnitlige længde på pilgrimsfærden er væsentlig kortere end før pandemien, og de fleste af dem, der går, er spanierne selv.

Og fra øvrige pilgrimsstier i Europa forlyder det, at mange herberger/overnatningssteder er lukket. På Le Puy-ruten mellem Le Puy og Conques har der været pænt med trafik, men langt færre end tidligere. De fleste af de andre tidligere meget velbesøgte  pilgrimsruter i Frankrig og Italien har haft meget få pilgrimme. Til gengæld melder nogle af de tidligere knapt så brugte pilgrimsruter og forholdsvis mere trafik i sommermånederne i 2021. Det gælder bl.a. flere af de tyske jakobsveje, og her som i Spanien gælder det, at mange pilgrimme er hjemmehørende forholdsvis tæt på pilgrimsstierne.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar