søndag den 6. juni 2021

Få "gamle" pilgrimme i et Coronaår

 Alder ingen hindring for en pilgrim, skrev undertegnede her på Jakobsvejen flere gange, før Coronaen satte næsten al pilgrimvandring i stå. Et spørgsmål fra en eventuelt kommende pilgrim, der frygter, at de "gamle ben" kan blive for tunge og skaderne for mange, hvis vedkommende går pilgrimsvandring efter at have passeret de 70 år, fik mig til at se på aldersfordelingen på pilgrimsstierne i Spanien under pandemien. Jeg har desværre ingen friske tal fra Frankrig, hvor "de gamle" ellers også fylder godt op på stierne.

Og mens undertegnede (72 år) stadig har en ide om at komme ud at gå her i sommer, kan jeg af statistikkerne  se, at de forholdvis få pilgrimme, der er kommet ind til Santiago under pandemien har haft en langt yngre profil end før pandemien. Samtidig er de seneste fire fem års kvindelige dominans på de spanske pilgrimsstier - i hver fald midlertidig - ophørt, idet flertallet af de færre pilgrimme på stierne har været mænd.

I 2019 kom der næsten 350.000 pilgrimme ind til Santiago og bad om et compostella (bevis for pilgrimsfærd). Over halvdelen var kvinder og over 65.000 eller en lille femtedel var over 60 år. I 2020 kom der godt 54.000 pilgrimme ind til Santiago, og "kun" ca 44 % var kvinder, og under hver tiende (8,4 %) var over 60 år.  Men her hvor pilgrimsvandring i Spanien så småt er ved at accelerere igen ser tallene fra maj i år lidt mere vante ud, om end på et langt lavere niveau end før pandemien. Der kom ialt 4.295 pilgrimme ind i maj, næsten præcist halvt af hvert køn, og 628 eller næsten 15 % var over 60 år - altså en fordeling, der - om end der er et stykke vej igen - nærmer sig tiden fra før pandemien. Det skal dog med, at over 3/4 af majs pilgrimme var spaniere eller ikke-spaniere med fast adresse (bosiddende) i Spanien, og at langt de fleste pilgrimme kun gik en forholdsvis kort distance, 100 km + , før ankomsten til Santiago.

I går kom der 498 pilgrimme ind til Katedralen, så antallet fortsætter med at stige, men går man hele vejen fra Pyrenæerne, eller med start længere væk på en af de andre ruter, er der altså stadig væk forholdvis god plads på stien. Men af statistikken ser det ud til, at  kvinderne og vi gamle  af begge køn er på vej tilbage til pilgrimsstierne efter over et års pause. 

PS:Og undertegnede begynder nu at gå lidt flere kilometer dagligt i håb om snart selv at komme afsted.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar